Kiertotalous on resurssiviisautta

27.10.2021

Kiinteistö- ja rakennusala on avainasemassa toimivan kiertotalousjärjestelmän luomisessa, sillä puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen. Kiertotalouden tavoite on, että materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja resurssihukka minimoidaan. Kestävään tulevaisuuteen pääsemiseksi talouskasvu on kytkettävä irti luonnonvarojen käytöstä - tähän ratkaisuna on kiertotalous. Finnish Green Building Council FiGBC:n mukaan rakennusmateriaaleista neljä merkittävintä (teräs, sementti, muovi ja alumiini) aiheuttavat lähes kaksi kertaa enemmän ilmastopäästöjä kuin maapallolla globaalisti olisi varaa vuoteen 2050 mennessä. Materiaalien uudelleenkäyttö säästää tuotannosta aiheutuvia ilmastopäästöjä ja luonnonvaroja.

Kiertotalouden ajatellaan perinteisesti olevan kierrätystä, mutta se on kuitenkin paljon enemmän. Pääosassa kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden vauhdittamisessa on rakennusten suunnittelu niin, että ne olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja muunneltavia. Rakentamisessa tulisi myös käyttää mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja, sekä materiaaleja, joita voidaan tulevaisuudessa uusiokäyttää. Kiinteistöjen suunnittelussa pitää myös huomioida helppo huollettavuus ja korjattavuus. Rakentajien ja suunnittelijoiden lisäksi kiertotalous koskee myös kiinteistön omistajia, käyttäjiä sekä ylläpidon toimijoita. Kiinteistön huolellinen ylläpito ja tarvittavien korjauksien oikea-aikaisuus pidentävät kiinteistön elinkaarta.  Huolellinen ylläpito kiertotalouden näkökulmasta voi sisältää esimerkiksi energiatehokkuustoimia, kuntoarvioita, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä (kuten sisäilmasensoreita ja vuotovahteja), kiinteistöjen käyttöä tilatehokkaasti, sekä muuntojoustavuuden huomiointia tilamuutoksissa.

Kiinteistöt voivat toimia materiaalisyöppöjen päästölähteiden sijaista myös hiiltä sitovina materiaalipankkeina. Tällöin kiinteistöjä muunneltaessa materiaalit päätyvät uudelleenkäyttöön jossakin toisaalla. Työkalut tähän ovat jo olemassa. Materiaalipassi kertoo, mitä materiaaleja rakennusta rakennettaessa on hyödynnetty. Näin rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa tai rakennusta purettaessa tiedetään valmiiksi mitä materiaaleja ja kuinka paljon voidaan uusiokäyttää. Purkamisen tarve tulisi kuitenkin aina analysoida tapauskohtaisesti ja välttää turhaa purkamista. Säilyttävä korjaaminen on parasta kiertotaloutta.

Raaka-aineet säilyttävät materiaalipassin avulla arvonsa, kun rakennus ei enää palvele alkuperäisessä tarkoituksessaan. Jos materiaalipassia ei ole ja rakennus päätetään purkaa, kannattaa tehdä purkukartoitus, jossa kartoitetaan purettavan rakennuksen uusiokäyttöön soveltuvien materiaalien määrä ja laatu. Kierrätetyille rakennusmateriaaleille on syntynyt myös markkinapaikka, materiaalitori, jossa käytettyjä rakennusmateriaaleja voi ostaa ja myydä.

Kiertotalous tarjoaa paljon mahdollisuuksia sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään että uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Esimerkiksi suuripäästöisiä rakennusmateriaaleja voidaan korvata vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla, kun sementti korvataan hyödyntämällä muuten käyttämättä jääviä teollisia sivuvirtoja. Näin valmistettu betoni tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä perinteisesti valmistettuun betoniin verrattuna.

Anniina Peltonen
Sustainability Advisor, Newsec
anniina.peltonen@newsec.fi

 

Kiertotalous voi toimia ratkaisuna niin ilmastonmuutoksen kuin luontokadon torjumiseen, ja kaikki toimijat kiinteistöjen elinkaaren aikana tarvitaan mukaan. Jos tarvitsette apua kiertotalouden huomioinnissa toiminnassanne, ole yhteydessä Newsecin vastuullisuusasiantuntijoihin.

Ota yhteyttä

Silja Nopanen Director, Sustainability Services, Newsec Property Asset Management in Finland +358 50 465 5789