Kuinka työntekijäkokemuksesta tuli kilpailuvalttimme

Miksi me olemme paras työpaikka työntekijöillemme? Tähän on takuulla lähes yhtä monta vastausta kuin on vastaajaa. Silmäillessämme Great Place to Work -tutkimuksen viimeisimpiä tuloksia, silmiini osuu avoimista vastauksista seuraavanlaisia kommentteja.

”Työilmapiiri koko firmassa tiimi- ja yhtiörajojen yli on erinomainen ja lähtökohtaisesti kaikki ovat valmiita auttamaan erilaisissa pulmissa omien perustöidensä lisäksi. Työntekijöiden jaksamisesta pidetään aktiivisesti huolta johdossa.”

”Korona-ajan viestintä ja johtaminen on ollut erittäin onnistunutta. Hyvä henki on säilynyt pandemiasta huolimatta.”

”Työn ja perheen yhteensovittaminen on aina onnistunut tässä firmassa. Vastuuta annetaan, jos haluaa sitä kantaa.”

”Arvostus työntekijöitä kohtaan: vaikka yritys on suuri ja työntekijöitä paljon, on minulla huomioitu olo ja hyvinvoinnistani ja tyytyväisyydestäni tahdotaan pitää huolta, ja työpanostani arvostetaan ja saan siitä kiitosta.”

97 % työntekijöistämme on tutkitusti sitä mieltä, että Newsec on erinomainen työpaikka. Seikka, josta voimme olla kaikki ylpeitä. Meidän jokaisen panos näkyy tässä, kun kasvun, liiketoimintamme kehittämisen ja työmääräpaineen keskellä olemme onnistuneet ylläpitämään työntekijöidemme arvostusta työnantajana – toisiamme kuuntelemalla ja haasteisiin tarttumalla. Kulunut poikkeusajan vuosi on ollut meille kaikille varmasti monilta osilta raskas, ja jokainen on tehnyt parhaansa.

Työntekijäkokemuksemme perustukset

Kun tarkastelee asiaa yrityksemme näkökulmasta, sanoisin, että onnistumisessa ratkaisevaa on hyvä johtaminen. Esihenkilöiden tukeminen työssä ja heidän onnistumisensa mahdollistaminen on alkulähde hyvälle työntekijäkokemukselle.

”Oma esimies on empaattinen ja häneltä voi kysyä neuvoa asiassa kuin asiassa, mukava ja esimieheksi sopiva, luottamuksen arvoinen henkilö. Ymmärtää hyvin, miten tärkeää on joustavuus perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa. Pyrkii luomaan hyvät edellytykset koko tiimin menestymiseen.”

Haluamme myös varmistua, että työntekijämme kokevat yhteisömme omakseen. Emme rekrytoi vain substanssia, vaan kulttuuriimme sopivia, arvojemme mukaisesti toimivia työkavereita. Tämä on samalla myös osaajan parhaaksi, kun työympäristö luo turvaa ja mahdollistaa onnistumisen omana itsenä.

Tämä kaikki lähtee arvoistamme. Ne ovat perusta ja pohja työyhteisössä toimimiselle – sille käyttäytymiselle, jota meillä arvostetaan, jota meiltä kaikilta edellytetään ja johon kannustamme. Niiden mukaisesti toimimalla rakentuu meillä turvallinen, tasavertainen ja toisiinsa luottavien osaajien työpaikka. Tämä on ollut korostetusti tärkeää näin poikkeuksellisena vuotena, kun oltiin monessa suhteessa uusien, koettelevien tilanteiden äärellä.

”Täällä työntekijöitä sekä työhyvinvointia aidosti arvostetaan ja nämä on määritetty tärkeiksi arvoiksi. En ole muissa työpaikoissa kokenut vastaavaa tehtävän yhtä taidokkaasti. Olen iloinen ja koen ylpeyttä ollessani osa tätä työyhteisöä.”

Aseta tavoitteita – mittaa – uudistu

Me seuraamme säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä ja mittaamme sitä myös kerran vuodessa omalla välimittauskyselyllämme GPTW Trust Index -kyselyn lisäksi. Kuulostelemme fiiliksiä myös ympäri talon ja eri toimipisteissämme säännöllisesti ja epävirallisemmissa merkeissä. Tiimiesihenkilöt ja liiketoimintajohtajat ovat jatkuvasti omien joukkojensa pulssilla tämän aktiivisen dialogin myötä. Kuinka jaksat, miten voit, mitä sinulle kuuluu – nämä ovat kysymyksiä, joita varmasti kuulee meillä arjessa. Myös me HR:ssä olemme aktiivisia henkilökohtaisissa kontakteissa.

Great Place to Work on tutkimus ja työkalu, joka mittaa vuosittain työntekijäkokemusta ja yrityskulttuuria. Trust Index -kyselyyn osallistuvien yritysten tuloksia tarkastellaan ja verrataan yrityksien välillä eri kokoluokissa. Tänä vuonna me siirryimme keskisuurien yritysten luokasta suuryritysten sarjaan, kun henkilöstömäärämme on yli 500. Viidessä vuodessa olemme kasvaneet 250 osaajan yrityksestä yli 650 kiinteistöalan ammattilaisen yhteisöksi.

Mitä tällä kaikella mitatulla tiedolla sitten tehdään? Ensinnäkin me HR:ssä seuraamme yritystason tuloksia. Tutkimme taustamuuttujia, analysoimme ja havainnoimme poikkeamia esim. eri tiimeissä tai ikäluokissa. Tuloksia käydään läpi yhtiötasolla, ja matriisiorganisaatiossa sekä oman tiimin että asiakkuustiimin kanssa. Tuloksia tarkastellaan myös alueellisesti ja henkilöstötyytyväisyyttä seurataan aina hallitustamme myöten.

”Newsecillä arvostetaan työntekijöitä valtavasti ja haastaviin tilanteisiin puututaan välittömästi. Minulla on tunne, että voin kertoa esimiehelle/johdolle mistä tahansa haasteesta ja minua kuunnellaan sekä autetaan. Johto on todella lähellä ja "osa koko porukkaa". Aivan ehdottomasti paras työpaikkani.”

Analyysit ja johtopäätökset johtavat meillä aina toimintaan – yleensä muutokseen tai asioihin puuttumiseen. Lakaisu maton alle ei ole meillä koskaan ratkaisu – vaikeampiinkin asioihin tartutaan hanakasti ja niistä puhutaan. Liiketoimintajohtajat ovat vastuullisia siitä, että heidän alueellaan sovittuja asioita edistetään sovitun mukaisesti. Tällä avoimen vuorovaikutuksen polulla jatkamme.

5 onnistumisemme avainkohtaa

Mitkä ovat olleet avaintekijät rakentaessamme kulttuuria, joka synnyttää positiivisia työntekijäkokemuksia ja liiketoimintamenestystä?

  1. Me johdamme arvoja ja meillä johdetaan arvojen mukaisesti. Koulutamme ja seuraamme esihenkilötyön laatua. Yhä enemmän ja enemmän.
  2. Me jokainen ymmärrämme vastuumme siitä, millainen työpaikka olemme. Huomioimme työkaverimme ja tunnistamme, mitä kukin voimme tehdä paremmin.
  3. Me rekrytoimme kulttuuriin. Tärkeintä on, että olet yksi meistä. Sellaisena kuin olet.
  4. Me kommunikoimme, kommunikoimme ja kommunikoimme – näin poikkeuksellisena aikana erityisesti.
  5. Me pidämme huolen siitä, että meillä on toimivat ja yhdenvertaiset prosessit. Prosessit eivät vain pidä yllä vallitsevaa, vaan auttavat muutoksessa.

Tämä poikkeusvuosi on tähän kaikkeen tuonut ehkä hieman kerrointa mutta on hienoa havaita tuloksista, että olemme onnistuneet. Onnistuminen on vaatinut varmasti jokaiselta meiltä ylimääräistä työtä, eikä olisi tapahtunut ilman meidän jokaisen panosta. Pidetään huolta toisistamme jatkossakin!

Näin lopuksi haluan vielä kiittää omaa tiimiäni aivan upeasta työstä! Olen todella onnekas saadessani työskennellä tiimini sekä kaikkien reilun 650 kollegan kanssa. Ollaan yhdessä ylpeitä työstä, jota olemme tehneet!

Eeva
Head of HR, Newsec in Finland

 

Tekstin sitaatit ovat viimeisimpään Great Place to Work -tutkimukseen osallistuneiden työntekijöidemme avoimia vastauksia.  

Mikäli sinua kiinnostaa tutustua tarkemmin kulttuuriimme ja meihin työpaikkana, piipahda vielä urasivuillamme.