Liiketilojen käyttäjät etsivät pieniä tiloja – sijoittajien fokus päivittäistavaravetoisissa kohteissa

16.11.2021

Pandemiatilanne alkaa vähitellen helpottaa ja ihmiset liikkua normaalimmin. Liiketiloissa näkyy kahtiajakautunutta tilahakua. Selvästi tunnistettava ryhmä ovat ”varovaiset lähestyjät”, jotka eivät ole valmiita vielä sitoutumaan pitkiin vuokravastuisiin ja sopimuksiin halutaan mieluusti neuvotella exit-pykäliä. Liikkeellä on kuitenkin myös aggressiivisen kasvustrategian toimijoita: erityisesti pikaruoka & fast & casual -ravintolat korostuvat tässä ryhmässä. Päivittäistavarakaupan kaltaiset toimijat, kuten terveys ja luontaistuotteet, ovat myös aktiivisia liikepaikkahaussa tällä hetkellä.

Pandemia-aika siivitti päivittäistavarakaupan myynnit vahvaan kasvuun.  Vahvat kasvuluvut näkyvät myös päivittäistavarakaupan toimijoiden tilahakuina, nyt katsellaan tiloja myös pienemmiltä paikkakunnilta. Muotikauppa on aktivoitunut, mutta näkymissä on edelleen epävarmuutta. Verkkokaupan ja fyysisten myymäläverkoston välinen tasapaino hakee vielä paikkaansa monen toimijan kohdalla.

Viihdepalvelut olivat pandemian aikana isoja kärsijöitä ja niiden kohdalla on edelleen hiljaista. Liikuntatilojen ja kuntosalien kohdalla sen sijaan liikepaikkahaku on ollut aktiivista - padel-hallien osalta voidaan puhua suoranaisesta buumista. 

Monet tilaa vievän kaupan sektorit lisäsivät myyntiään pandemian aikana. Kotoilu innosti ihmiset remontoimaan, sisustamaan ja sekä laittamaan pihaansa ja kokoontumisrajoitukset kannustivat liikkumaan luonnossa. Tämä näkyi kyseisten toimialojen myynnin kasvuna. Vahva vire jatkuu, ja nyt moni perinteinen tilaa vievän kaupan toimija etsii perinteisten big box -sijaintien lisäksi myös uudenlaisia tilaratkaisuja keskustoista ja kauppakeskuksista.

Varovaisuus näkyy kuitenkin liiketilahakujen neliömäärissä. Sekä uudisvuokrauksessa että tehdyissä tilahauissa korostuu pienten tilojen osuus. Newsecin vuokraamien kohteiden liiketilahauissa korostuvat tällä hetkellä pienet tilat, peräti puolet tämän vuoden aikana tehdyistä tilahauista kohdistui alle 50 neliömetrin kokoluokkaan. Vuonna 2020 alle 100 m² liiketilojen uudisvuokraus on kasvanut merkittävästi, kun taas yli 100 m² liiketilojen uudisvuokraus on pysynyt lähes samalla tasolla vuonna 2020.

 

 

 

Päivittäistavaravetoiset ja hyvät big box -kiinteistöt kiinnostavat eniten

Liikekiinteistöjen osuus Suomen investointimarkkinasta on ollut merkittävä, kun tarkastellaan koko 2000-lukua. Niiden osuutta kuvaava käyrä on kuitenkin näyttänyt alaspäin vuodesta 2017 saakka. Viime vuonna liikekiinteistöjen osuus kaupoista oli 17 %, vuonna 2021 toteutuneista kaupoista liikekiinteistöjen osuus on tähän mennessä ollut 11 %.

Muutosta selittää verkkokaupan aikaansaama, koko kaupan toimialaan liittyvä epävarmuus. Mutta toinen merkittävä tekijä on kiinteistömarkkinoiden tarjonnan monipuolistuminen. Esimerkiksi asunnot ja yhteiskuntakiinteistöt kiinnostavat sijoittajia kasvavassa määrin ja niiden osuus koko kaupankäyntivolyymista on noussut viime vuosina selvästi. Kilpailua on siis paitsi parhaiden kohteiden, mutta myös eri kiinteistöluokkien välillä.

Selkeä muutos on nähtävillä myös liikekiinteistöjen alasegmenteissä. Prime-liiketilakohteiden määritelmä on laajentunut, eikä se tarkoita enää vain pääkaupunkiseudun kauppakeskuskohteita. Nykymarkkinassa kysytyimpiä ovat kohteet, joissa on turvallinen vuokralainen ja pitkä kassavirta – käytännössä tämä tarkoittaa usein päivittäistavaravetoisia kiinteistöjä tai big box -kohteita.