Taloushallinnon asiantuntija Maya Hänninen – johtamiskokemukset vapaaehtoistyöstä hyötykäyttöön

Lapsesta asti vapaaehtoistoimintaa harrastanut Maya Hänninen hyödyntää työssään partiossa saatuja johtamiskokemuksia erityisellä innolla. Koordinaattorina Newsecin Accounts Payable -tiimissä työskentelevä Maya toimii nykyisessä roolissaan myös Newsecin uuden ostolaskujärjestelmäprojektin tiimin ohjaajana sekä koordinaattorina.

Maya Hänninen

"Pystyn soveltamaan partiossa kartuttamiani johtamiskokemuksia järjestelmäprojektissa erinomaisesti. Hyvä tiimin ohjaaminen lähtee liikkeelle tiimin jäsenten kuuntelemisesta. Sitä kautta voin auttaa, opastaa sekä motivoida heitä parhaiten", Maya kertoo.

Vapaaehtoistyön opit ovatkin kulkeneet Mayan mukana läpi työuran aina nykypäivään saakka.

Työkokemus ja urapohdinta veivät Mayaa urallaan eteenpäin

Innokas partioharrastaja Maya valmistui ensin tradenomiksi ja päätti vielä lisäkouluttautua ekonomiksi Hankenilla. Yksi urapolun ensimmäisistä työpaikoista löytyi ostoreskontran parista ja antoi Mayalle hyviä oppeja tulevaa taloushallinnon uraa varten.

"Valmistumiseni jälkeen hakeuduin vuonna 2004 pieneen taloushallinnon yritykseen töihin. Työvuosieni aikana käsittelin esimerkiksi taloushallinnon osto- ja myyntilaskuja. Työ oli mielenkiintoista, mutta samalla tiesin, että minulla on vielä paljon potentiaalia ja annettavaa työurallani", Maya kertoo.

Pienemmässä taloushallinnon yrityksessä vietettyjen vuosien jälkeen Mayaa kiinnosti, minkälaisia mahdollisuuksia suurempi yritys voisi tarjota hänen uralleen. Maya päätyikin lähettämään hakemuksen Newsecillä avoinna olleeseen ostoreskontranhoitajan kesätyötehtävään ja sai pian kutsun haastatteluun.

"Minulla oli ostoreskontran parissa työskentelystä useamman vuoden kokemus ja uskoin taidoistani olevan hyötyä myös Newsecillä. Ilokseni minut valittiin tehtävään ja siirryin Newsecille töihin vuoden 2009 alussa", Maya hymyilee.

Vastuu kasvoi niin työssä kuin partiossa

Kuluvien vuosien aikana Maya työskenteli muun muassa ostolaskujen, sisäisen auditoinnin ja kirjanpitojärjestelmän parissa. Kokemusta karttui myös asiakastapaamisissa, joissa Mayalla oli merkittävä rooli neuvoen asiakkaita ostolaskujen toimintamallien käyttöönotossa ja järjestelmien käytössä.

Vuosien varrella vahvistunut järjestelmäkokemus toi Mayalle mukanaan myös pääkäyttäjätehtäviä, ohjelmanhallinnointia, järjestelmän kouluttamistehtäviä muille kollegoille sekä opastusta ulkopuolisille käyttäjille jopa kolmella eri kielellä. "Vastuuni todella kasvoivat vuosien mittaan ja erityisesti uudet kouluttamistehtävät motivoivat minua silloin. Niistä kun olen kartuttanut työni lisäksi kokemusta myös partiossa."

Maya Hänninen

Maya toimikin työnsä ohella partiossa useissa merkittävissä ja vastuullisissa rooleissa. Hän on ollut vastuussa muun muassa partiojohtamisen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sisältäen uuden johtamismallin sekä mallin käyttöä tukevien työkalujen kehittämisen. Uusi johtamismalli työkaluineen jalkautettiin 65 000 Suomen Partiolaisissa toimivien lasten ja nuorten sekä aikuisten toimintaan.

"Onneksi työpaikkani oli joustava, sillä partion johtamisprojekti kuljetti minua muutamien vuosien ajan ympäri Eurooppaa – jopa Filippiineille sekä Keniaan asti. Vapaaehtoistoiminnan kautta olen saanut erinomaisia johtamisoppeja sekä -kokemuksia myös työelämään."

Vapaaehtoisten johtamiskokemus kantaa työelämässä

Keväällä 2019 Maya saikin mahdollisuuden hyödyntää johtamistaitojaan taloudenhallinnon parissa. Maya hyppäsi mukaan Newsecin mittavaan, koko pohjoismaat kattavaan ostoreskontran järjestelmäuudistukseen, ja lähti innokkaasti ohjaamaan uutta, projektille osoitettua asiantuntijatiimiä. Uuden järjestelmän käyttöönottoprosessi on saatu vuoden uurastuksen jälkeen onnistuneesti maaliin.

"Projektin myötä minulla on ollut ensimmäistä kertaa tiiminohjausvastuuta töissä ja olen todella ylpeä koko porukan saavutuksesta. Olemme yhtenäistäneet omaa ostolaskuprosessiamme, kouluttaneet henkilökuntaamme ja sitouttaneet heitä uuteen järjestelmään erinomaisesti", Maya innostuu.

Tänä keväänä kalenteriin on mahtunutkin paljon koulutustyötä, joka motivoi Mayaa edelleen. Oman talon asiantuntijoilta tullut palaute on ollut positiivista ja Mayan selkeät koulutukset ovat keränneet kiitosta.

"Positiivista palautetta on tosi upea kuulla. Tuntuu, että projekti on ollut kokonaisuudessaan todella onnistunut tähän asti. Toki ongelmien ratkaisu ja ostoreskontraohjelman kehittäminen jatkuvat tulevaisuudessakin. Syksyllä pääsen hyödyntämään johtamiskokemuksiani järjestelmän jatkokehityshankkeiden parissa!"

Verkostoidu Mayan kanssa LinkedInissä.