Miltä toimistotyö näyttää koronan jälkeen?

Newsecin Corporate Real Estate -tiimiläiset kertovat näkemyksensä

29.10.2021

Newsecin Corporate Real Estate tiimi toimii asiantuntijana tiloja käyttäville yrityksille. Asiakkaiden haasteet liittyvät yhä useammin työnteon murrokseen ja tilojen rooliin tulevaisuudessa.

Newsecin Corporate Real Estate tiimi tarjoaa yrityksille ja organisaatioille kiinteistöalan asiantuntijapalveluita, jotka auttavat erityisesti muutostilanteessa. Koska projektit ovat monipuolisia, myös  tiimi on hyvin laaja-alainen. Tiimi koostuu niin kiinteistöalan ammattilaisista, yrityskulttuurin ja muutosjohtamisen osaajista, työympäristökehittämisen, palvelumuotoilun ja suunnittelun ammattilaisista kuin digitaalisen työympäristön asiantuntijoista.

CRE tiimi

Newsecin Martina Rosenqvist, Miikka Putto, Joona Nyman, Susanna Pietarinen ja Patrik Etelävuori.

Kysyimme Corporate Real Estate tiimin edustajilta, miten he arvioivat käynnissä olevaa työn murrosta sekä hybridityön tuomia muutoksia toimitilamarkkinoilla.

 

Martina Rosenqvist, Senior Advisor, vastaat Newsecillä työympäristökehityspalveluista ja niiden kehittämisestä. Mihin suuntaan työympäristöt kehittyvät ja missä roolissa ne ovat tulevaisuudessa?

Asiakaskokemus on ohjannut kaupallisten kohteiden kehitystä jo vuosia. Nyt sama ajatusmalli on rantautunut työympäristöihin. Viihtyisät, kodinomaiset, jopa elämykselliset tilat, jotka tukevat työn tekemisen tapoja, houkuttelevat tulemaan toimistolle ja vahvistavat työntekijäkokemusta.

Hybridityön myötä sosiaalisen työympäristön eli yrityskulttuurin tärkeys korostuu. On tärkeää miettiä, miten yhteisöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja eri sukupolvien välistä tiedonjakoa voidaan vahvistaa ja kehittää, kun ihmiset tekevät töitä eri paikoissa eri aikaan ja spontaanit käytävä- ja kahvihuonekeskustelut ovat jääneet ainakin osittain arjesta pois.

Työympäristön rooli itsessään ei ole muuttumassa, mutta työympäristö käsitteenä on laajentunut. Työympäristö nähdään kokonaisuutena, jossa fyysiset tilat, digitaaliset ratkaisut ja yrityksen kulttuuri täydentävät tosiaan muodostaen yhdessä houkuttelevan, viihtyisän ja työn tekemisen tapoja tukevan ympäristön.

 

Miikka Putto, Associate Director, teet paljon yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa liittyen strategiseen kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen. Miten muuttuva maailma vaikuttaa työympäristö- ja toimitilajohtamiseen?

Yritysten ja työntekijöiden odotukset tilojen laatua ja toiminnallisuutta kohtaan kasvavat edelleen. Voi olla, että tilaa tarvitaan hiukan vähemmän, mutta sen tulee palvella entistä paremmin yritysten toimintaa ja ihmisiä. Miten yritykset vastaavat tähän parhaalla tavalla? Miten resurssit kohdistetaan parhaiten?

Työympäristöstrategian ja työympäristöjohtamisen pitää palvella käyttäjiä joka päivä, mutta katsoa tarpeeksi kauas, jotta organisaation toiminnan, henkilöstön ja sidosryhmien tarpeet täyttyvät.

Autamme organisaatioita siinä, että oikeanlaista tilaa olisi oikeassa paikassa oikea määrä ja vieläpä oikealla kustannuksella. Organisaatiot toimialasta riippumatta katsovat nyt etenkin toiminnallisuutta, koettua laatua ja kustannuksia. Tyypillisesti projekteissamme saadaan koettua laatua ylös ja kustannuksia alas.

 

Joona Nyman, Senior Advisor, autat asiakasorganisaatioita löytämään oikeita tiloja, oikeista paikoista ja oikealla hinnalla. Miten muutokset Miikan ja Martinan kuvaamat muutokset heijastuvat vuokramarkkinoille ja miltä tilanne näyttää vuokralaisen vinkkelistä?

Monipaikkaisuuden myötä yritysten toimistotilatarpeen odotetaan yleisesti vähentyvän. Yritysten perusvaatimukset toimitiloille eivät ole kuitenkaan muuttuneet - hyvillä sijainneilla olevat nykyaikaiset toimistot ovat edelleen erittäin kysyttyjä. Työpaikan houkuttelevuus, työntekijäkokemus ja vastuullisuus nousevat entistä tärkeämmiksi valintakriteereiksi.

Työn murros heijastuu työympäristöjen kautta myös toimistomarkkinoille. Vuokralaisten miettiessä tulevia toimitilaratkaisuja ovat myös vuokranantajat reagoineet tilanteeseen ja pyrkineet pitämään entistä aktiivisemmin huolta nykyisten vuokralaisten tyytyväisyydestä ja löytämään uusia vuokralaisia mahdollisesti tyhjentyviin toimistotiloihin. Tämä avaa houkuttelevia mahdollisuuksia vuokralaisille, jotka pystyvät tässä tilanteessa sitoutumaan tiloihin.

 

Susanna Pietarinen, Senior Advisor, olet henkilöstö- ja muutosjohtamisen asiantuntija ja tuet asiakasorganisaatioita muutosmatkalla työympäristön muuttuessa. Miten tämä muutos näyttäytyy tai tuntuu työntekijälle - miten se olisi hyvä huomioida muutosta läpikäyvissä organisaatioissa?

Työympäristömuutos saattaa työntekijästä tuntua innostavalta, hämmentävältä ja samaan aikaan jopa pelottavalta. Koska tunteita on paljon ja ne saattavat olla ristiriitaisia, on hyvä varata aikaa tunteiden käsittelyyn. Avainasioita tunteiden käsittelyssä ovat avoin tiedon jakaminen ja keskustelu. Yhdessä asioita pähkäilemällä ja kokeilemalla löytyy jokaiselle organisaatiolle heille sopivin tapa toimia, omat työympäristön pelisäännöt ja perusta yhdessä onnistumiselle.

Ulkopuolinen asiantuntija tuo kokemusta vastaavista muutosmatkoista ja korvaamatonta tukea hektiseen arkeen, jossa työympäristömuutoksen läpivienti on usein jonkun oman päivittäisen työn ohella hoidettava tehtävä. 

 

Patrik Etelävuori, Digital Transformation & Innovation Lead, olet digitaalisen transformaation asiantuntija. Miten tämä aihe linkittyy tässä ajassa työympäristöihin ja toimitilajohtamiseen?

Muutos on näkyvää joka puolella ja muutostahti nopeutuu digitalisaation ja teknologian tuomien mahdollisuuksien myötä. Tällä on luonnollisesti myös vaikutus työntekoon, joka peilautuu myös siihen, miten ja mihin työympäristöä tulevaisuudessa käytetään.

Digitaalisen transformaation pyrkimyksenä on parantaa työntekijäkokemusta, josta seuraa myös parempi tehokkuus. Työympäristökehityksessä tähän linkittyy usein tilankäytön ja työnteon sujuvuuden parantamiseen.  Työympäristön ensisijainen tehtävä on tukea yrityksen tavoitteita ja strategiaa sekä yrityksen työnteon tarpeita ja tapoja. Transformaatioon liittyykin vahvasti strategia, kulttuuri, kyvykkyydet, organisaation työtavat sekä teknologiset ratkaisut ja digitaaliset palvelut, jotka mahdollistavat asetettuihin tavoitteisiin pääsemisen.

 

Newsecin Corporate Real Estate tiimi työskentelee aina tiloja käyttävän organisaation toimeksiannosta. Asiakkaan tarve voi liittyä esimerkiksi kiinteistö- ja työympäristöstrategian selkeytykseen, tilatarpeen määritykseen, työympäristökehitykseen ja -suunnitteluun, uusien tilojen hakuihin, tukeen vuokrasopimusneuvotteluissa tai muutosprojektin johtamiseen.

Lisätietoja

Ville Inkeri Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 749 5021