Finance Manager ja Team Leader Outi Kiili yhdistää työssään molemmat kiinnostuksen kohteensa – taloushallinnon ja esimiestyön

11.5.2020

Turun toimistossa Finance Managerina ja Team Leaderinä työskentelevän Outi Kiilin nykyinen työ yhdistää hänen molemmat kiinnostuksen kohteensa: tarkkuutta vaativan työn talouden parissa sekä roolin tiiminvetäjänä muita työntekijöitä auttaen.

Outi Kiili

"Koen olevani sellaisessa työssä, jossa oikeasti viihdyn ja voin oman osaamiseni kautta auttaa tiimiläisiäni suoriutumaan omasta työstään hyvin. Tämän laajempaa katsausta kiinteistömaailmaan en usko saavani missään muussa kiinteistöalan yrityksessä", Outi kertoo työstään seitsenhenkisen Client Accounting -tiimin vetäjänä.

Kiinnostus tarkkuutta vaativaan työhön vei Outin esimieheksi asti

Outi huomasi kiinnostuksensa tarkkuutta vaativaan paperityöhön työskennellessään lukion jälkeen kouluavustajana. Hän suuntasikin lisäkouluttautumaan Turun kauppaopistoon, valmistui taloushallinnon merkonomiksi ja siirtyi 2000-luvun alussa urapolullaan toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin. Ensikosketuksensa esimiestyöskentelyyn Outi sai toimiessaan kassavastaavana paikallisessa hypermarketissa.

"Ohjatessani noin 60 työntekijää huomasin, että talouden lisäksi myös esimiestehtävät motivoivat minua. Siitä syystä päätin hakeutua vielä jatko-opintoihin Turun kauppakorkeakouluun vuonna 2011", Outi kertoo.

Jatko-opintojensa jälkeen Outi vastaanotti työpaikan eräästä kiinteistöalan yrityksestä, edeten roolissaan talouspäälliköksi asti. Työssä yhdistyivät ensimmäistä kertaa Outin mielenkiinnon kohteet: taloushallinto sekä esimiestyöskentely.

Kesäkuussa 2019 Outi sai yllättävän puhelinsoiton headhunterilta, joka kertoi avoimesta työpaikasta toisessa nopeasti kasvavassa kiinteistöalan yrityksessä. Työpaikan vaihto ei tuntunut aluksi ajankohtaiselta, mutta Outi päätti avoimin mielin kuunnella, minkälaisesta tehtävästä oli kyse.

"Minulla oli silloisessa työpaikassani kiva työporukka ympärillä, hyvät henkilöstöedut ja mielenkiintoinen työ. Silti jokin Newsecissä kiehtoi. Halusin tietää, mitä uutta työ voisi minulle tarjota, joten päätin jatkaa tutustumista yritykseen."

Outi Kiili

Tulevan kollegan kokemukset työstä ja kulttuurista vakuuttivat

Kuultuaan seuraavassa tapaamisessa Newsecin taloushallinnon johtajien kokemuksia työyhteisön erinomaisesta yhteishengestä, aidosti arvojohdetusta yrityksestä ja mahdollisuuksista tarkastella kiinteistöalaa laajemmin, Outin kiinnostus kasvoi entisestään.

"Kuitenkin vasta mahdollisen tulevan kollegan, Tanja Lahtisen, kanssa järjestetty tapaaminen lopulta vakuutti minut ottamaan uuden askeleen urapolullani" Outi hymyilee ja jatkaa:

"Tulimme Tanjan kanssa heti hyvin juttuun. Meillä oli samanlaisia ajatuksia ja mielipiteitä esimerkiksi esimiestyöstä. Tanja kertoi konkreettisin esimerkein siitä, kuinka Newsecillä panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja kuinka inhimillinen sekä keskusteleva työyhteisö todella on."

Lopulta Outi siirtyi Newsecille syyskuussa 2019. "Kattavan perehdytyksen ja omaan tiimiin tutustumisen jälkeen työ on lähtenyt rullaamaan erinomaisesti. Olen huomannut Newsecin arvojen todella näkyvän arjessa – esimerkiksi työntekijöiden avoimessa sekä keskustelevassa tavassa toimia", hän kertoo.

Kehittyvä tiimi ja oma kiinnostava rooli motivoivat

Taloushallintoa ja esimiestyötä yhdistelevä rooli motivoi Outia työssään edelleen. Lisäksi Outi innostuu Client Accounting -tiiminsä jatkuvasta kehityksestä.

"Tiimissämme aloitti juuri uusi asiantuntija eikä kehitykselle ja kasvulle näy loppua. Tällä hetkellä vastaamme noin 25 erikokoisen asiakkaan kirjanpidosta ja taloushallinnon raportoinnista. Voin aidosti sanoa työni olevan mielenkiintoista joka päivä", Outi innostuu.

Työnsä ohessa Outi perehtyy alan ammattikirjallisuuteen ja ammentaa teoksista oppeja etenkin omaan esimiestyöhönsä. "Pohdin jatkuvasti, miten voisin tukea jokaista tiimiläistäni heidän työssään parhaiten. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että olemme yhdessä tiimini kanssa onnistuneet luomaan avoimen ja välittömän ilmapiirin työyhteisöömme", Outi sanoo.

Oman tiiminsä kehittymisen lisäksi Outi kokee koko organisaation olevan jatkuvan kehityksen alla.

"Pyrimme koko Newsecin organisaation tasolla siihen, että ihmisillä on hyvä olla töissä ja jokainen pystyy toteuttamaan itseään haluamallaan tavalla. Viihdyn täällä erinomaisesti", hän summaa.

Haluaisitko kuulla lisää työskentelystä Newsecin taloushallinnossa? Verkostoidu Outin kanssa LinkedInissä!