Pekka Hirvikoski muutti pääkaupunkiseudulle ja löysi taloushallinnon alalta työpaikan, jossa urakehitys on mahdollista

Taloushallinnon tehtävissä nykyisin Financial Specialistina työskentelevä Pekka Hirvikoski muutti vuonna 2018 Rovaniemeltä pääkaupunkiseudulle. Pekan toiveenaan oli löytää työpaikka, jossa voisi kehittyä ja edetä ammattilaisena, ja hän oli valmis ottamaan vastaan haasteita.

Pekka aloitti työt Newsecillä marraskuussa 2018 ensin traineena, mutta siirtyi jo muutaman kuukauden jälkeen, ennen trainee-jakson virallista päättymistä vakituiseksi työntekijäksemme Accountant-rooliin. Kahdessa vuodessa loistavalla asenteella varustetun Pekan aikeet ammatillisesta kehittymisestä ovat ottaneet tuulta alleen, ja myös urakehityksen tulevaisuudennäkyvät tuntuvat inspiroivan häntä.

Muutokseen ajoi halu ulosmitata korkeakoulututkinnon tuomat etenemismahdollisuudet

Rovaniemeltä kotoisin oleva Pekka valmistui Oulun Yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi laskentatoimi pääaineenaan vuonna 2012, minkä jälkeen hän työskenteli Rovaniemellä isännöitsijänä. Työssä Pekalle kertyi paljon kokemusta taloushallinnosta ja isännöinnistä, mikä toi hänelle hyvän kokonaiskuvan alasta. Jotain kuitenkin selvästi puuttui.

Pekka koki tuolloin mahdollisuudet toiveidensa mukaiseen urakehitykseen taloushallinnon alalla rajallisiksi. Vaikka yhtiö oli iso, silti konttori, jossa Pekka työskenteli, oli kooltaan pieni ja hänen tavoittelemiaan etenemismahdollisuuksia ei olisi nähtävissä. Myöskään Rovaniemi paikkakuntana ei tuntunut tarjoavan selvää näkyvyyttä uralla etenemiselle. Niinpä Pekka teki rohkean päätöksen muuttaa pääkaupunkiseudulle etsimään uusia haasteita.

”Motivaattorinani muutokselle toimi takataskusta löytyvä maisterintutkinto, ja halusin pystyä tulevaisuudessa ulosmittaamaan koulutukseni tarjoamat mahdollisuudet kasvaa ja edetä ammatillisesti. Näin nämä mahdollisuudet parempina pääkaupunkiseudulla, ja päätin toteuttaa tämän elämänmuutoksen”, Pekka kertoo.

Pekka Hirvikoski, Newsec

Työpaikka löytyi melkein heti taloushallinnon alalta yrityksestä, jossa urakehitys on mahdollista

Pekka huomasi Saranen Consultingin järjestävän lisäkoulutusta taloushallinnon alalla ja päätti hakea. Yhtenä järjestäjän kumppaniyrityksistä toimi Newsec, ja päästyään mukaan koulutukseen Pekka päätyi Newsecille tekemään työharjoittelua trainee-roolissa. Trainee-jakso ei ehtinyt kestää kauaakaan, kun jo muutaman kuukauden jälkeen Pekkaa pyydettiin siirtymään Newsecille traineesta vakituiseen rooliin taloushallinnon tehtäviin. Työpaikka oli löytynyt.

Newsecin sisäisiä viestintäkanavia hetken seurattuaan Pekka tuli nopeasti huomanneeksi, että yrityksessä olisi mahdollisuudet päästä etenemään urallaan. Hän näki usein uutisia kollegoiden ylennyksistä ja nimityksistä.

”Yrityksessä on paljon erilaisia rooleja, joissa on loistavia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiselle. Minulle tuli jo traineena heti aluksi Newsecistä hyvin positiivinen kuva. Yritys tuntui menevän kovasti eteenpäin, ja kasvu avaa yhä enemmän mahdollisuuksia ja urapositioita. Myös toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään paremmaksi”, Pekka kuvailee huomioitaan.

Itseään hän kuvailee myös perusluonteeltaan mielellään tilaisuuksiin tarttuvaksi ihmiseksi. Se on kannattanut, sillä jo alle kahdessa vuodessa Pekka on edennyt alun Accountant-roolistaan Financial Specialistin rooliin ja saanut paljon uusia haasteita ja vastuita. Nykyisin Pekka hoitaa viiden eri asiakkuuden kirjanpitoa, taloushallinnon tehtäviä ja raportointia.

”Jos minulle esitetään uutta vastuuta tai tehtävää, en vastaa koskaan automaattisesti ei. Työmotivaatiotani ovatkin aina pitäneet yllä nimenomaan lisääntyvät haasteet ja niiden kautta uuden oppiminen. Lisäksi nimenomaan juuri ne edistävät uratavoitteitani”, Pekka kertoo.

Työpaikan arvot, ihmisistä välittävä kulttuuri ja mukava arki

”Mielestäni Newsecistä tekee erityisen hyvän työpaikan ehdottomasti se, että täällä ihmisistä välitetään. Meillä on kirjattuna neljä erilaista arvoa kuten monilla muillakin yrityksillä, mutta meillä niiden mukaan todella eletään ja toimitaan joka arkipäivä. Kun pysähdyn katsomaan työyhteisöäni, huomaan että välittäminen toteutuu monella tavalla, eikä henkilöstö ole pelkkä kuluerä”, Pekka kuvailee.

Konkreettisina esimerkkeinä hän mainitsee arjen joustavuuden, työntekijöiden arvostuksen sekä luottamuksen ilmapiirin. Nämä kaikki ovat mahdollistamassa toinen toisiaan. Myös etätyö on Newsecillä ollut jo ennen koronakevään poikkeustilaa normaali käytäntö, ja sellaisena se myös pysyy.

Arjen työ on Pekan mukaan usein hektistä. Kevätaikaan laadittavien tilinpäätösten lisäksi varsinkin kuukausittaisina raportointiajankohtina työmäärä on iso, ja taloushallinnon työn luonteeseen kuuluu myös erilaisista ad hoc -tehtävistä huolehtiminen. Osittain siis hektisenkin arjen taklaamisessa tukee kuitenkin aina työnantaja. Avoin ilmapiiri mahdollistaa myös työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työtä tukevien prosessien kehittämiseen vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan.

”Kehityskohteista uskaltaa mainita tiimiesimiehille, ja miksei muillekin tahoille. Eteenpäin liikkuvaa ja kasvavaa yritystä halutaan kehittää jatkuvasti monella tapaa. Toimintatapoja ja prosesseja parannetaan erilaisin kehitysprojektein, jotta ne helpottaisivat tätä arkista puurtamista”, Pekka hymyilee.

Kuulostaisiko Newsec sinun tyyppiseltäsi työpaikalta? Tule meille töihin taloushallinnon tehtäviin! Katso avoimet työpaikat täältä ja hae heti tänään!