Uuden rakentamista tulee nyt ja tulevaisuudessa arvioida kriittisesti luontovarallisuutemme säilyttämiseksi

9.3.2022

Luin hiljattain Ikipuut-romaanin. Kirjassa kuvataan fiktiivisten henkilöiden kautta vuosikymmeniä, joina Pohjois-Amerikan ikimetsät hakattiin olemattomiin. Toisaalta kirjassa todetaan myös, että iso osa siitä hyvinvoinnista, jonka keskellä länsimaissa elämme, on peräisin metsäteollisuudesta.

Tiedeyhteisö on jo todennut, että tämä yhtälö on kestämätön: kulutamme luontovarallisuuttamme nopeammin kuin se uusiutuu. Näin toimimalla hyväksymme samalla sen, että hävitämme elämisen edellytykset tulevaisuuden sukupolvilta.

Mielestäni tilanne ei ole aivan toivoton. EU:n laatima luokitusjärjestelmä, taksonomia, antaa raja-arvot vastuulliselle ja kestävälle investoinnille. Suunta on oikea. Taksonomian teknisten kriteerien avulla kiinteistö- ja rakennusalan on mahdollista osoittaa läpinäkyvästi ja yhteismitallisesti, kuinka suuri osuus investoinneista on kestäviä.

Julkaistu säädös määrittelee tekniset kriteerit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi uudisrakentamiselle, peruskorjaamiselle ja rakennusten omistamiselle.

Yksi uudisrakennusten taksonomiavaatimuksista linjaa, että kestävä investointi ei sijoitu alueelle, joka vähentää biologista monimuotoisuutta, ja uhkaa olemassa olevia ekosysteemejä. Myös kiertotalouden edistäminen ja mahdollistaminen on taksonomian mukaisesti edellytys kestävälle investoinnille.  

Lienee selvää, että tapamme toimia kiinteistö- ja rakennusalalla tulee muuttua, jotta taksonomianmukaisuus tulee osaksi arkea. Olemassa olevaa rakennuskantaa tulee hyödyntää paremmin, jotta saisimme jo olemassa olevat resurssit tehokkaammin käyttöön. Tämä vaatii meiltä isoja muutoksia ajattelussa ja toimintatavoissa mutta ennen kaikkea tässä: luonnolla on arvo. Uuden rakentamista tulee nyt ja tulevaisuudessa arvioida kriittisesti, jotta luontovarallisuutemme säilyy jatkossakin.

Kirjoittaja

Silja Nopanen Director, Sustainability Services, Newsec Property Asset Management in Finland +358 50 465 5789