Newsec Markkinakatsaus Suomi 2016 kevät


Executive Summary

VILKKAAN KIINTEISTÖKAUPAN VUOSI 2015

Vuonna 2014 alkanut kiinteistömarkkinoiden aktiviteetti jatkui vuonna 2015 kasvuaan ja ylitti useiden odotukset. Suurten kiinteistökauppojen transaktiovolyymi hipoi viime vuonna ennätysvuosien 2006 – 2007 lukuja kauppojen volyymin noustessa lähes 5,5 miljardin tasolle. Sijoitusaktiviteetin odotetaan pysyvän suhteellisen vilkkaana edelleen vuonna 2016, siitäkin huolimatta että kansantalouden mittarit näyttävät heikoilta ja toimitilojen vuokralaismarkkinat ovat hiljaiset.

Lataa raportti

Sisällysluettelo

3-5 Executive Summary

6-7 Suomen toipuminen vie vuosia

8-25 Kiinteistömarkkinat
8 Länsi-Euroopan keskeisimmät kiinteistömarkkinat
9-11 Newsec Tenant Outlook

12-25 Kiinteistömarkkinat Suomessa
12-13 Pääkaupunkiseutu
14-15 Helsinki - keskusta
16-17 Tampere
18-19 Turku
20-21 Oulu
22-24 Muu Suomi
25 Meneillään olevat hankkeet

26-27 Demografisten tekijöiden vaikutus asuntomarkkinoihin

28 Lisätietoa Newsecistä

29 Newsec Suomessa