Asunnot kiinnostavat kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia

Asunnot kiinnostavat kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia

11.6.2020

Kiinteistösijoitusten vaihtoehtoja ovat erilaiset kassavirtaa tuottavat sijoitustuotteet. IMF:n tuoreesta rahoitusmarkkinoiden vakautta käsittelevästä raportista käy ilmi, että kehittyneiden maiden joukkovelkakirjalainamarkkinoiden korkotaso on edelleen hyvin matala, yli 80% velkakirjoista tuottaa alle 1% ja alle 20%:n prosentin korko on negatiivinen.

Vaikka COVID-19 shokki nosti yrityslainojen korkoja paljon ja nopeasti, myös niiden korot ovat alkaneet painua takaisin alhaiselle tasolle. Tämä pitää erityisesti riskiprofiililtaan maltilliset kiinteistösijoitukset kiinnostavana sijoitusluokkana myös jatkossa. Erityisen houkuttelevia ovat hyvillä paikoilla sijaitsevat asunnot.

Parhaiden kohteiden kilpailu voi kiristyä

"Avoimiin rahastoihin virtaa edelleen pääomia niin kotimaassa, kuin Euroopan tasolla. Asunnot defensiivinsenä kiinteistöluokkana nousevat esiin ja kiinnostavat tällä hetkellä kaikkein eniten sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia. Jo ennen kriisiä jatkunut kiinteistösegmenttien välinen allokaatio asuntojen suuntaan on vauhdittunut kriisin myötä", toteaa Simo Vilhunen, Head of Capital Markets in Newsec Finland.

Kauppaa on käyty myös lockdownin aikana varsinkin asunnoista. Parhaissa kohteissa on ollut kymmenkunta tarjoajaa ja hinnat ovat pysyneet koronaa edeltävällä tasolla.

"Jos rakennusliikkeet vähentävät asuntoaloituksia merkittävästi, kilpailu parhaista kohteista saattaa jopa kiristyä syksyllä", arvioi Esa Pentikäinen, Head of Commercial Brokerage in Newsec Finland.

Suomessa, kuten muuallakin Pohjoismaissa, kansainvälinen kysyntä kohdistuu erityisesti asuntoportfolioihin ja yksittäisiin kohteisiin, joiden minimikoko on 50 miljoonaa euroa ja joissa kohteet sijaitsevat suurelta osin pääkaupunkiseuduilla. Markkinoiden odotetaan vauhdittuvan Q3-Q4:n aikana, useiden kohteiden myyntiä on valmisteltu pitkälle ja ne voidaan panna markkinoille nopealla aikataululla.

Kauppojen hidasteet ovat olleet koronan takia lähinnä käytännöllisiä, kun esimerkiksi matkustusrajoitukset ovat estäneet kohdekäyntejä. Aktiivisempia toimijoita ovatkin tällä hetkellä ovat ne, joilla on joko paikallinen organisaatio tai tiivis kumppanuus jonkun paikallisen toimijan kanssa. Yhä useammin sijoittajat lähtevät mukaan uudiskohteisiin jo hankekehitysvaiheessa.

Rahoituksessa korostuu varovaisuus

Rahoitusmarkkinat toimivat, mutta varovaisuus korostuu. Joukkovelkakirjamarkkina käytännössä sulkeutui hetkellisesti maalikuussa, mutta toimii taas. Eri kiinteistöluokkien välinen riskiprofiili näkyy kuitenkin selvästi hinnassa.

Rakennusaikaisen rahoituksen saanti on ollut valikoivaa jo ennen koronaepidemiaa.

"Rakennusprojekteihin on edelleen saatavissa valikoidusti rahoitusta. Rahoituksen saatavuuteen vaikuttaa erityisesti hankkeen luonne, rahoitusrakenne ja kohteen rakentavan rakennusliikkeen taloudellinen asema. Rahoituksen ehdot ovat kuitenkin yleisesti heikentyneet kevään aikana", toteaa Newsecin asuntomarkkina-webinaarissa puhunut OP Yrityspankin Senior Analyst Jukka-Pekka Sievänen.

Hän uskoo myös vihreiden arvojen merkityksen korostuvan tulevaisuuden rahoituspäätöksissä, jonka myötä energiatehokkaampiin hankkeisiin voi olla mahdollista saada tavallista paremmilla ehdoilla vihreitä lainoja.

"Energiatehokkaat, kohtuuhintaiset asunnot kasvukeskuksissa hyvillä sijainneilla kiinnostavat edelleen myös rahoittajaa."