Asuntokohteille oma ympäristösertifikaatti

Asuntokohteille oma ympäristösertifikaatti – BREEAM In-Use Residential

11.6.2020

Vihdoinkin myös olemassa oleville asuinrakennuksille on saatavilla oma sertifiointijärjestelmänsä, BREEAM In-Use Residential. Järjestelmä toimii työkaluna asuinrakennusten kehittämiseen entistä terveellisemmiksi ja turvallisemmiksi. Samalla sen avulla voidaan arvioida asuinrakennusten ympäristövaikutuksia ja suunnitella tarkoituksenmukaisia kehitystoimenpiteitä. Asuinrakennukset muodostavat valtaosan Suomenkin rakennuskannasta, ja toimenpiteet hiilineutraaliuden ja kestävämmän elämän saavuttamiseksi tulee ulottaa myös niihin.

BREEAM-sertifiointijärjestelmä sisältää kriteerejä liittyen esimerkiksi energian ja veden käytön tehokkuuteen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tontilla, sisäolosuhteisiin ja ihmisen hyvinvointia tukeviin ratkaisuihin. BREEAM on myös joustava, sillä sertifiointi on mahdollista rajata sisältämään esimerkiksi tonttiin, sijaintiin ja kiinteistön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät asiat. Sertifioinnin avulla on mahdollista laatia kiinteistökohtainen suunnitelma toiminnan kehittämiseksi ja ympäristövaikutuksien pienentämiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

BREEAM-sertifioitu asuinrakennus tulee erottumaan markkinoilla positiivisesti. BREEAM on kansainvälinen ympäristösertifiointijärjestelmä, joka tunnetaan toimitila- ja liikerakennusmarkkinoilla jo entuudestaan. Newsec voi toteuttaa koko sertifiointiprojektin vaivattomasti joko yksittäisen rakennuksen tai vaikka koko portfolion osalta.