Lauri Pulkka nimitetty Newsecin Suomen digitalisaatiokehityksestä vastaavaksi johtajaksi

TkT Lauri Pulkka on nimitetty uuteen rooliin Newsec Property Asset Managementin Suomen liiketoiminnoissa. Hän siirtyy Head of Digitalization & Business Applications –tehtävään, jossa hän vastaa digitaalisaation ja liiketoimintaa tukevien palvelusovellusten kehitystyöstä. Lauri Pulkka on myös johtoryhmän jäsen.

Newsec tehostaa prosessejaan mm. ohjelmistorobotiikan avulla sekä kehittää entistä laadukkaampia asiakasraportointityökaluja ja kokonaan uusia digitaalisia palveluita. Laurin tiimi tekee tiivistä yhteistyötä liiketoiminnan eri osa-alueiden kanssa, ja useat projektit toteutetaan pohjoismaisella tasolla yhdessä Newsecin kansainvälisen organisaation kanssa.

”Toimintamme jatkuva kehittäminen digitaalisten palveluratkaisujen ja liiketoimintasovellusten avulla on ehdoton edellytys sille, että olemme jatkossakin kilpailukykyisiä ja pysymme toimialan etujoukossa. Olen varma, että Laurin avulla viemme toimintamme digitalisointia vauhdilla eteenpäin lähivuosien aikana”, Miro Karttunen, toimitusjohtaja, Newsec Property Asset Management Finland Oy toteaa.

”Kehitystiimin johtaminen ja muiden kehitysresurssien koordinoiminen on äärettömän mielenkiintoinen tehtävä, jossa onnistumiseen Newsecin kehitysmyönteinen kulttuuri ja kasvavat kehityspanostukset antavat hyvät eväät. Ja koska mikään firma ei menesty tyhjiössä, olen todella motivoitunut kiihdyttämään digikehitystä yhdessä asiakkaiden, kumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa”, Lauri Pulkka sanoo.

 

Lisätietoja:

Miro Karttunen, toimitusjohtaja
Puhelin 040 193 1042
miro.karttunen@newsec.fi

Lauri Pulkka, Head of Digitalization & Business Applications
Puhelin 050 518 5676
lauri.pulkka@newsec.fi