Miten korona-aika on vaikuttanut asuntovuokrauksen markkinoihin?

11.6.2020

Vuokra-asumisen suosio on kasvussa. Yhteiskunnan isot muutosvoimat, kuten kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja sinkkutalouksien määrä pitävät yllä hyvillä paikoilla sijaitsevien vuokra-asuntojen kysyntää myös tulevaisuudessa.

Newsec manageeraa Suomessa jo yli 27,000 asuntoa. Olemme digitalisoineet vuokralaisten palvelemiseen liittyviä prosessejamme jo useiden vuosien ajan ja keräämme aktiivisesti digikanavissa myös palautetta asukkailta. Tästä johtuen meillä on käytössämme melko paljon vuokra-asumiseen liittyvää dataa, mikä auttaa meitä ymmärtämään vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtuvia muutoksia lähes reaaliaikaisesti. Niinpä meillä on tietoa myös siitä, miten koronaepidemia on vaikuttanut vuokra-asuntojen kysyntään.

Muuttojen määrässä hetkellinen notkahdus

Olisi voinut luulla, että koronaepidemia leikkaa ihmisten muuttohaluja merkittävästi, mutta näin ei tapahtunut. Newsecin digitaalisessa vuokra-asuntoportaalissa Kodistossa tehtyjen uusien asuntohakemusten määrä notkahti hetkellisesti maalikuussa, mutta lähti nousuun jo huhtikuun aikana. Toukokuussa tehtiin jo lähes 6000 uutta asuntohakemusta. Tilanne palasi siis hyvin nopeasti normaalille tasolle.

Kodisto-portaalin kokonaiskäyttäjämäärä ei pudonnut missään vaiheessa kevään aikana. Asuntoja on etsitty ja erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu myös koko lockdownin ajan.

"Asunnon vaihtamiseen liittyviä tarpeita on aina: perhekoko muuttuu, erotaan tai muutetaan yhteen, nuoret itsenäistyvät tai ihmiset vaihtavat paikkakuntaa työn tai opiskelun takia", toteaa Risto Mustaniemi, Head of Residential Properties Management.

Asuntohakemusten määrä

Newsecin Asuntomarkkina-webinaarissa puhunut OP Vuokratuoton salkunhoitaja Antero Tenhunen näkee tilanteen samansuuntaisesti. Asuntojen vajaakäytössä näkyy pieni notkahdus lähinnä yliopistopaikkakunnilla.

"Osa opiskelijoista on irtisanonut etäopetukseen siirtymisen myötä asuntonsa opiskelupaikkakunnalta ja palannut kesäksi kotikaupunkiinsa."

Hän uskoo, että vuokra-asumisen suhteellinen osuus saattaa epävarmoina aikoina jopa lisääntyä.

Vuokran suuruus kasvanut muuttosyynä

Kysymme kaikilta pois muuttajilta myös syitä asunnon vaihdokseen. Kevään aikana tässä on nähtävissä pientä koronan vaikutusta. Vuokran suuruus muuttosyynä on kasvanut useita prosenttiyksiköitä huhti-toukokuun aikana.

"Tätä tulosta tukevat myös muuttajille tehdyt kyselyt asunnon vaihdon syistä. Edullisempien, ja sitä kautta myös heikommassa kunnossa olevien asuntojen kysyntä on kasvanut. Nyt myös tyydytään hieman pienempiin asuntoihin. Ensimmäistä kertaa vuosiin Helsingissäkin on vapaana jonkun verran isoja vuokra-asuntoja, normaalitilanteessa niiden kysyntä ylittää tarjonnan aina", Mustaniemi kertoo.

Mustaniemen mukaan Kodisto-portaalin hakujen perusteella ei siis ole näkyvissä ilmiötä, että etätöistä innostuneet ihmiset hakisivat esimerkiksi isompaa asuntoa, jonka voisi valjastaa työhuoneeksi.

Poismuuton syyt

Vuokrarästien määrä on noussut hieman alkuvuoden aikana. Rästit kuitenkin muuttuvat harvoin luottotappioiksi. Joidenkin asukkaiden kanssa on sovittu maksuohjelmia, joilla esimerkiksi äkillisen lomautuksen takia syntyneet rästit jaksotetaan pidemmälle maksuajalle.

Mustaniemi uskoo, että hyvät sijainnit pitävät pintansa myös tulevaisuudessa.

"Asumisen toiveissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaupunki on edelleen houkutteleva asuinympäristö, nyt se on vaan ollut tilapäisesti kiinni. Uskon myös, että vuokra-asumisen suosiota kasvattanut trendi jatkuu vahvana. Asunnoille löytyy käyttäjät, mutta tuotteen ja hinnoittelun pitää olla kunnossa."

Myös OP-Vuokratuoton Antero Tenhunen uskoo kaupungistumisen jatkuvan ja hyvien sijaintien pitävän pintansa.

"Pienet keskipinta-alat, energiatehokkuus ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä kriteereitä. Kasvatamme myös pääkaupunkiseudun painoa."