Newsec on tunnetuin kiinteistöalan asiantuntijayritys

15.1.2019

Taloustutkimus toteutti syksyllä Newsecin yritysbrändiin liittyvän vertailututkimuksen. Tuloksista ilmenee, että Newsecin valtteja kilpailijoihinsa nähden ovat erityisesti tunnettuus sekä palveluvalikoima.

Tutkimuksen mukaan Newsec tunnetaan yritysten keskuudessa varsinkin toimitilavuokraukseen, kiinteistökaupan neuvonantoon, kiinteistöarviointeihin ja analyyseihin sekä toimitilastrategioihin liittyvistä palveluista. Vastaajat pitivät Newseciä yleisesti tunnettuna yrityksenä, jonka palveluvalikoima on monipuolinen ja asiakkaan tarpeisiin sopiva.

Hyvä tunnettuus vahvistaa myös yritysbrändimielikuvaa, ja Newsecin brändimielikuva arvioitiinkin tutkimuksessa erittäin vahvaksi. Newsecin ylivoimainen yrityskuvallinen vahvuus on asiantuntemus. Sen lisäksi yrityskuvaa leimaavat luotettavuus ja hyvä maine.

Taloustutkimus haastatteli tutkimukseen 155 yrityspäättäjää elo-syyskuussa 2018.