Newsec Property Outlook kevät 2019:

(Co)working yhdeksästä viiteen – uusi tapa tehdä työtä?

8.3.2019

Coworking- eli yhteisöllisten työtilojen määrä on kasvanut 36 prosentilla vuodesta 2017 vuoteen 2018 Pohjoismaiden ja Baltian alueilla. Vahva kasvu jatkuu myös vuonna 2019, sillä näiden tilojen määrä lisääntyy edelleen 24 prosentilla, yhteensä 680 000 neliöön. Coworking-tilojen osuus kaikista toimistotiloista jatkaa myös kasvuaan vuoden 2017 1,5 prosentin osuudesta noin 2,5 prosenttiin vuonna 2019. Tiedot käyvät ilmi tuoreimmasta pohjoismaisesta Newsec Property Outlookista.

Viime vuoden aikana huomattava osuus suurimmista vuokrauksista Pohjoismaissa ja Baltiassa on liittynyt coworking-tiloihin. Pääkaupungeista Tukholmassa on tällä hetkellä eniten coworking-tiloja, lähes 70. Kööpenhamina ja Oslo seuraavat perässä. Helsingissä on noin 20 puhtaasti coworking-tilaa, ja esimerkiksi yrityshautomot mukaan luettuna tiloja on lähemmäs 30.

- Jakamistalous on innovaatioiden kantava voima myös kiinteistöalalla, ja tällä hetkellä coworking-termi on kaikkien huulilla. Kehitys on tervetullutta ja uskon, että koko ala hyötyy uusista, yhteisöllisistä työskentelytavoista ja liiketoiminnan uudistamisesta. Haluan kuitenkin myös korostaa kannattavuuden ja vastuullisen liiketoiminnan merkitystä. Olen vakuuttunut, että jakamistalous ilmiönä on tullut jäädäkseen, mutta se ei ole kaikkia varten", sanoo Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Sopiiko coworking vain startup-yritysten nuorille työntekijöille?

Toisin kuin yleisesti luullaan, Pohjoismaissa ja Baltiassa vain 19 prosenttia coworking-tiloissa työskentelevistä on freelancereita tai yksinyrittäjiä. Suurimman osuuden, 65 prosenttia, muodostavat pienet, kahdesta kymmeneen henkilöä työllistävät yritykset. Loput 16 prosenttia ovat yli kymmenen henkilön yrityksiä, joista osa on erittäinkin suuria organisaatioita, kuten Microsoft, KPMG, Electrolux ja SEB.

IT-alan osuus coworking-tilojen käyttäjistä Pohjoismaissa ja Baltiassa on suurin, 35 prosenttia. Coworking-tilat kuitenkin houkuttelevat monien eri alojen organisaatioita, muun muassa suunnittelun, median, ruokateollisuuden, muodin, hyväntekeväisyyden ja rahoituksen saralta.

Coworking-tiloissa työskentelevien sukupuolijakauma on tasainen. Kun tarkastellaan coworking-tilojen käyttäjiä ikäjakauman puolesta, alle 30-vuotiaat muodostavat 32 prosenttia käyttäjistä, 30-50-vuotiaat 55 prosenttia ja yli 50-vuotiaat 13 prosenttia.

Vaikka coworking-tilat ovat suurimmaksi osaksi keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin, myös monet pienemmät kaupungit ovat houkutelleet coworking-toimijoita. Näin ollen suurimmassa osassa yli 50 000 asukkaan kaupungeista Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainakin yksi coworking-tila.

Lataa ja lue koko pohjoismainen Newsec Property Outlook -katsaus.

Newsecin tuorein Suomen kiinteistömarkkinakatsaus löytyy osoitteesta www.newsec.fi/kiinteistomarkkinakatsaus/


Newsec Property Outlook ja Finnish Property Outlook

Suomen kiinteistömarkkinoita käsittelevän Finnish Property Outlookin lisäksi Newsec on julkaissut kaksi kertaa vuodessa pohjoismaista Newsec Property Outlook -katsausta vuodesta 2012 lähtien. Maksuttomassa Newsec Property Outlook -katsauksessa kuvataan ja ennakoidaan kiinteistömarkkinoiden tilaa Pohjois-Euroopassa, erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa. Katsauksessa myös ruotsalainen taloustieteilijä Klas Eklund kuvailee makrotalouden tilannetta. Newsecin katsauksista on muodostunut kätevä työkalu niin sijoittajille, kiinteistönomistajille kuin paikallisille käyttäjillekin.