Newsec toimi myyjän neuvonantajana laajan logistiikka- ja tuotantokokonaisuuden kaupassa Vantaalla

19.2.2021

HKScan Oyj, Helsingin pörssissä noteerattu elintarviketeollisuusyritys ja kiinteistösijoitusyhtiö Sagax Finland, jonka emoyhtiö on noteerattu Tukholman pörssissä, ovat tänään allekirjoittaneet myyntiä ja takaisivuokrausjärjestelyä koskevan kaupan HKScanin Vantaalla sijaitsevasta logistiikka- ja tuotantokiinteistökokonaisuudesta (n. 51.000 m2). 

Kaupan yhteydessä osapuolet ovat allekirjoittaneet 20 vuoden vuokrasopimuksen rakennuksista sekä noin 92.000 m2 maa-alueesta, jolla rakennukset sijaitsevat.

Newsec toimi järjestelyssä myyjän neuvonantajana.

HKScan kommentti: ”Olemme erittäin tyytyväisiä Newsecin osaamiseen tämän vaativan sale and leaseback -järjestelyn eteenpäin viemisessä ja sen kykyyn auttaa ratkaisemaan siihen liittyneitä yksityiskohtia.” Markku Suvanto, hallintojohtaja HKScan Oyj.

Sagax kommentti: ”Newsecin rooli tässä haastavassa off-market transaktioprosessissa oli merkittävä. Heidän otteensa oli ammattitaitoinen ja ratkaisukeskeinen.” Jaakko Vehanen, toimitusjohtaja Sagax Finland Oy.

Newsec kommentti: ”Newsec onnittelee järjestelyn osapuolia ja uskoo, että tehty kauppa ja vuokrasopimus palvelevat hyvin molempien osapuolten tavoitteita. On ollut erittäin mielenkiintoista olla mukana tässä monipolvisessa ja paljon yksityiskohtia sisältäneessä prosessissa jonka onnistumisen takana on iso joukko asiantuntijoita.” Matti Ahrelma, Senior Director Newsec.