Newsec: vuosi 2021 oli pohjoismaisille kiinteistömarkkinoille poikkeuksellisen vahva vuosi

2.3.2022

Talous on elpynyt ripeästi pandemian aiheuttaman pudotuksen jälkeen. Talouden nopea toipuminen näkyi myös kiinteistömarkkinoilla vuonna 2021 ja kiinteistökauppaa on käyty vilkkaasti. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi oli Pohjoismaissa ja Baltiassa ennätykselliset 77 miljardia euroa viime vuonna. Tämä jättää alueelle tavanomaisen 45–50 miljardin euron transaktiovolyymin selvästi varjoonsa. Vuosi 2022 jatkaa niin Pohjoismaiden kuin Suomen kiinteistömarkkinoiden osalta erittäin vahvasti. ­

Suomen kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi nousi 7 miljardiin euroon ja vuotta voi kuvailla aktiiviseksi ja onnistuneeksi. Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymit ovat kasvaneet etenkin logistiikan ja asumisen vetämänä. Kansainvälisten sijoittajien osuus Suomen kaupankäyntivolyymista oli 56 % vuonna 2021 ja kiinnostus etenkin asuntoihin jatkui voimakkaana. Vuonna 2022 Newsec arvioi Suomen kaupankäyntivolyymin nousevan viime vuodesta – mahdollisuuksia uuteen ennätykseenkin on olemassa. Ukrainan kriisi heittää kuitenkin varjon kehityksen ylle mutta lopullista vaikutusta on vielä näin aikaisessa vaiheessa vaikea arvioida.

Asuinkiinteistöjen kaupankäyntivolyymi historiansa suurin

Vuonna 2021 asuntosijoitusmarkkinoilla oli suurin kaupankäyntivolyymi, joka nousi uuteen ennätykseensä. Sijoitukset uuteen asuntokantaan kattoivat yli puolet transaktiovolyymista.

Vuonna 2021 nähtiin merkittäviä toimistokauppoja pääkaupunkiseudulla. Toimistojen kysyntä on kasvanut myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kaupungeissa, joissa saatiin päätökseen kohtuullisen suuria toimistokauppoja vuonna 2021. Etenkin kansainväliset sijoittajat ovat olleet vahvasti mukana kiinteistötransaktioissa pääkaupungin ulkopuolella. 

Taloudellisesta elpymisestä hyötyy myös logistiikka- ja tuotantosektori, joka nousi transaktiovolyymiltaan Suomen kolmanneksi suurimmaksi osamarkkinaksi asumisen ja toimistojen jälkeen. Euroopassa logistiikkasektori on johtavassa asemassa kaupankäyntivolyymiltaan, mutta niin muualla Euroopassa kuin Suomessakin tämän osamarkkinan haasteena on tarjonnan puute.

Liiketilat nähdään edelleen haastavana sijoitusluokkana pandemian vuoksi ja sijoittajakysyntä liiketiloille pysyi alhaisena vuonna 2021. Sen sijaan yhteiskuntakiinteistöt jatkavat aktiivisena osamarkkinana ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat edelleen vahvistaneet asemaansa Suomessa.

Pienteollisuuskiinteistöt ovat uusi musta

Newsecin kiinteistömarkkinakatsauksen kevään raportti nostaa esiin tarkempaan tarkasteluun pienteollisuuskiinteistöt eli ns. light industrial -osamarkkinan. Sijoituskysyntä on ollut selvässä kasvussa ja pienteollisuuskiinteistöt ovat nousseet Suomessa merkittäväksi kiinteistösegmentiksi kauppa-aktiviteetilla mitattuna. Pienteollisuuskiinteistöistä on tullut suosittuja sellaisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, jotka eivät ole koskaan ennen investoineet tähän osamarkkinaan.

Tämä johtuu siitä, että pienteollisuuskiinteistöt ovat erittäin joustavia ja kannattavia sekä niillä on erittäin lupaavat kasvunäkymät. Kiinteistömarkkinakatsauksessa Newsecin Head of Logistics & Industrial Anita Simaza listaa 3 + 1 syytä sille, miksi tämä osamarkkina on sekä kannattava että kiinnostava – ja uusi musta. Lisäksi Newsecin Thomas Vane-Tempest, Senior Advisor & Partner, tuo esille tarkemmin suomalaisen näkökulman sijoituskysynnän kasvuun.

Lataa Newsecin kevään markkinakatsaus täältä.

 

Lisätietoja:

Mikko Tenhola
toimitusjohtaja, Newsec Advisory in Finland
Puhelin 040 500 1310
mikko.tenhola@newsec.fi

Miro Karttunen
toimitusjohtaja, Newsec Property Asset Management in Finland
Puhelin 040 193 1042
miro.karttunen@newsec.fi