Newsecille on myönnetty jälleen Great Place to Work -sertifikaatti

25.10.2021

Newsecille on myönnetty Great Place to Work –sertifikaatti. GPTW-tutkimus toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa ja sen vastausprosentti oli 84 %, joten se mittaa varsin luotettavasti ja kattavasti Newsecin työntekijöiden mielikuvaa työnantajastaan. Newsec on ollut mukana GPTW-tutkimuksessa nyt jo 15:ttä kertaa. Tutkimus on Newsecille erittäin tärkeä työntekijäkokemuksen tason mittaamisen ja henkilöstöjohtamisen työkalu.  

Tutkimuksen kaikkien väittämien keskiarvo eli Trust Index oli Newsecissä edelleen korkealla tasolla, tänä vuonna 86 %. Hyvän työpaikan ominaisuudet ovat tutkitusti sukupuolesta, iästä ja kansallisuudesta riippumattomia ja tämä toteutuu Newsecillä hienosti. Vastaajat kokevat hyvin vahvasti, että Newsec on kokonaisuudessaan erittäin hyvä työpaikka, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.

Lisäksi vastaajat luottavat Newsecin johtajiin ja heidän tapaansa johtaa Newseciä. Tutkimuksen vastausten mukaan Newsecillä johto antaa vastuuta työntekijöille, työn tekemisessä sallitaan paljon joustoja ja johto luottaa, että työt hoituvat ilman jatkuvaa valvontaa.

Newsec on kasvanut vahvasti viime vuosina. Vuonna 2020 henkilöstön lukumäärä kasvoi noin 500:sta yli 600:aan, ja kasvu on jatkunut myös vuonna 2021. Tutkimuksen vastausten mukaan uudet henkilöt otetaan myönteisesti vastaan ja heidät autetaan alkuun työssä.

”Olen äärimmäisen iloinen, ja jopa pienesti yllättynyt, että GPTW-tutkimuksen tulokset ovat pysyneet erinomaisina huolimatta vahvasta kasvustamme ja korona-ajan poikkeusoloista. Tutkimus osoittaa, että olemme onnistuneet välittämään organisaatiokulttuurimme ja arvomme myös uusille työntekijöillemme ja tuottamaan yhdenvertaisen sekä tasa-arvoisen työntekijäkokemuksen koko organisaatiollemme. Tunnistamme toki myös kipupisteemme ja teemme töitä sen eteen, että työntekijäkokemus entisestään vielä yhdenvertaistuu läpi organisaation. Lisäksi odotan innolla, että pääsemme yhteiskunnan jälleen avautuessa tapaamaan toisiamme ja vaihtamaan kuulumisia kasvotusten pitkän ja varmasti monelle myös haastavan pakotetun etätyöjakson lähestyessä loppuaan”, toteaa Newsecin henkilöstöjohtaja Eeva Paavilainen.

 

Lisätietoja:

Eeva Paavilainen, henkilöstöjohtaja
Puhelin 040 651 6372
eeva.paavilainen@newsec.fi