Newsecin ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

1.6.2021

Newsecin Suomen liiketoimintojen: Newsec Property Asset Management Finlandin ja Newsec Advisory Finlandin yhteinen ja samalla ensimmäinen, vuoden 2020 vastuullisuusraportti on nyt julkaistu.

Vuosi 2020 oli Newsecin vastuullisuustyössä isojen kehitysharppausten vuosi. Vastuullisuuden johtamista organisoitiin liiketoiminnan kaikilla eri tasoilla. Vastuullisuustyötä johtaa vastuullisuusohjausryhmä, jossa on edustus molempien Newsec-yhtiöiden ylimmästä johdosta ja vastuullisuustyöhön isoimmin vaikuttavista keskitetyistä toiminnoista (HR, talous, hankinnat, lakiasiat ja viestintä).

Vuonna 2020 laadittiin myös vastuullisuusstrategia. Osana sitä strategiatyössä sisäisesti tunnistettuja painopisteitä varmennettiin eri sidosryhmille toteutetun sidosryhmäanalyysin avulla. Tässä työssä nousi esiin, että Newsecin vastuullisuuden arvioitiin olevan kiitettävällä tasolla (kouluarvosana 9), mutta toisaalta meiltä myös odotetaan edelläkävijyyttä. Vastuullisuusstrategia on käsitelty ja hyväksytty molempien yhtiöiden johtoryhmissä.    

Liiketoiminnan eri osa-alueet on laajasti osallistettu konkreettisten vastuullisuustavoitteiden suunnitteluun ja toimenpiteiden toteutukseen. Jokainen tiimi on työstänyt omaan toimintaansa liittyviä vastuullisuuslupauksia, joiden toteutumista seurataan kvartaaleittain.

Vastuullisuustyömme painopisteet

Newsecin vastuullisuusstrategia ja vastuullisuustyö jakautuvat kolmeen pääteemaan:
1. kestävät ratkaisut,
2. osaavat ja hyvinvoivat ihmiset ja
3. eettisyys liiketoiminnassa.

Tämä on myös raportin rakenne. Kuvaamme raportissa, miten nämä painopistealueet näkyvät Newsecin omassa toiminnassa ja miten ne näkyvät palveluissa, joita tuotamme asiakkaillemme. 

Tiedostamme, että merkittävin vaikuttavuus Newsecillä vastuullisuusasioihin on erityisesti oman liiketoimintamme kautta asiakaskiinteistöissä. Vaikutamme päivittäin tuhansien kiinteistöjen käyttäjien arkeen ja sujuvaan kiinteistöjen hallinnolliseen ylläpitoon. Kiinteistöjen käyttö aiheuttaa lähes 40 % päästöistä Suomessa, joten vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi asiakkaittemme ympäristövastuun kehittämiseen ovat merkittäviä.

Osana vastuullisuustyötämme olemme julkaisseet Newsec Code of Conduct -dokumentin, joka määrittelee eettiset periaatteemme. CoC-dokumentin keskeinen sisältö kuvataan vastuullisuusraportissa.

Vastuullisuusraportti ja Newsec Code of Conduct -ohjeisto ovat saatavilla Newsecin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja vastuullisuustyöstämme:

Anna Aaltonen
Director, Sustainability & Quality
anna-aaltonen@newsec.fi
Puhelin 040 179 3985