Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsaus: Toimistojen kuolemaa ei näköpiirissä

10.3.2021

Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsauksen kevään raportti nostaa esiin tärkeimpiä toimistotilojen muutokseen liittyviä tekijöitä. Olennaisimpia toimistomarkkinaan vaikuttavia tulevaisuuden trendejä ovat joustavuus, tehokkuus, vastuullisuus ja maantieteellinen sijainti.  

Pohjoismaissa toimistotilaa on keskimäärin 18 neliömetriä yhtä käyttäjää kohti, mutta nykyaikaisessa toimistossa luku on lähempänä kymmentä neliömetriä. Yksi selkeä trendi on toimistojen muuntuminen perinteisestä työpaikasta kohtaamispaikaksi. Tukeakseen tätä muutosta toimistotilojen pitää olla yhä tehokkaampia ja joustavampia, ja niiden täytyy esimerkiksi mahdollistaa useiden erityyppisten kokousten järjestäminen.

”Me uskomme, että pandemian jälkeisessä maailmassa työtä tehdään toimistolla vähintään 3-4 päivää viikossa. Raportit toimistojen kuolemasta ovat suuresti liioiteltuja. Oikeanlainen ja oikeassa paikassa sijaitseva toimisto on jopa entistä tärkeämpi tekijä yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta. Sijoittajilla on jatkuva ja vahva kiinnostus toimistoja kohtaan, mutta ero houkuttelevimpien ja heikoimpien kohteiden välillä jatkaa kasvuaan”, toteaa Head of Newsec Advisory, Max Barclay.   

Toinen selvä covid-19 –epidemian myötä eri Pohjoismaissa vahvistunut trendi on kaupunkien seutukuntiin suuntautunut sisäinen muutto. Newsecin mukaan kiinteistökehittäjät ovat rakentaneet toimistoja seutukuntiin huomattavasti vähemmän kuin pääkaupunkiseuduille, myös asukaslukua kohti suhteutettuna.

”Seutukunnilla on päivänselvä hyödyntämätön potentiaali. Kysyntä on vahvaa ja uuden tilan markkinavuokrat ovat 10-15 korkeammat verrattuna olemassa olevaan tilakantaan”, Barclay toteaa.      

Pääkaupunkiseuduilla 90 prosentille tulevista projekteista haetaan kansainvälinen ympäristösertifikaatti. BREEAM on suosituin pääkaupungeissa, hyvinvointiin keskittyvän WELL:in osuus on 4 prosenttia, mutta sillä on kasvupotentiaalia. Seutukunnissa vain 70 prosenttia tulevista projekteista sertifioidaan ja niissä myös kansalliset sertifikaatit ovat suosittuja.

”Näemme selvästi, että toimistokiinteistöjen vastuullisuusvaatimukset lisääntyvät ja sijoittajat edellyttävät vastuullisuutta. Käytännössä kaikelle Pohjoismaiden pääkaupunkien ja muiden suurten kaupunkien markkinoille tuotetulle uudelle toimistotilalle haetaan ympäristösertifikaatti ja 62 prosenttia listatuista yhtiöistä on jo luonut vihreän rahoituksen viitekehyksen”, Barclay sanoo.  

Newsecin mukaan noin 50 prosenttia pääkaupunkien keskusta-alueiden toimistokannasta on pitkäaikaisten omistajien hallussa, joten nämä kohteet eivät todennäköisesti ole tulossa myyntiin. Oslossa näiden pitkäaikaisten omistusten osuus on korkein, 67 % ja Tukholmassa matalin, 47 %. Institutionaaliset sijoittajat kohdentavat yhä enemmän pääomaa kiinteistöihin tämän päivän noin 12 % osuuden tasolta lähelle 20 %:a vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa toimistokannasta on jäämässä markkinoiden ulkopuolelle.

Lue koko raportti: newsec.com/npo

Raportista: Newsec Property Outlook – Newsecin Pohjoismaiden kiinteistömarkkinakatsausta on julkaistu vuodesta 2001 alkaen kahdesti vuodessa. Ilmainen raportti kuvaa ja ennustaa pohjoisen Euroopan kiinteistömarkkinoita keskittyen Pohjoismaihin ja Baltiaan. Raportti on hyödyllinen työkalu sijoittajille, kiinteistöjen omistajille ja tilojen käyttäjille.