Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: logistiikkakohteista on niukasti tarjontaa Pohjoismaissa

13.10.2021

Pohjoismaiden logistiikkakiinteistöjen markkinoilla kysyntä ylittää selvästi tarjonnan. Kansainvälisten sijoittajien mielenkiinto logistiikkakiinteistöjä kohtaan jatkuu vahvana, mikä puristaa tuottovaatimuksia edelleen matalammiksi.

Kansainvälisten sijoittajien kasvavasta kysynnästä huolimatta moderneja logistiikkakiinteistöjä on tarjolla niukasti Pohjoismaissa. Spekulatiivista rakentamista on vähän ja kaavoitukseen liittyy tiukkoja vaatimuksia. Tämän lisäksi monet toimijat edellyttävät varsin suurta ennakkovuokrausastetta ennen projektin aloittamista.  Nämä tekijät ovat johtaneet siihen, että kohteiden tarjonta on pysynyt suhteellisesti alhaisena muuhun Eurooppaan verrattuna. Logistiikkasegmentti kuitenkin kiinnostaa ja siinä on paljon potentiaalia. 

”Logistiikka on kaikkein rajattomin kiinteistöluokka. Pohjoismaat muodostavat Iso-Britannian ja Saksan jälkeen Euroopan kolmanneksi suurimmat logistiikkakiinteistöjen markkinat, mikä luo valtavasti mahdollisuuksia aktiivisille sijoittajille tällä alueella. Analyysimme osoittaa, että Pohjoismaissa on tehty logistiikkakohteiden kehityshankkeita selvästi vähemmän kuin muualla Euroopassa, jopa asukaslukuun suhteutettuna”, kertoo Max Barclay, Newsec Advisoryn Pohjoismaiden toimitusjohtaja.

On maantieteellinen tosiasia, että Pohjoismaissa on pitkät välimatkat, ja tästä syystä uudelle logistiikkatilalle on merkittävää tarvetta. Vuonna 2021 uutta tilaa kehitetään ennätysmäärä: Ruotsissa 800 000 m², Norjassa 350 000 m², Tanskassa 300 000 m² ja Suomessa 200 000 m². Pohjoismaissa kehitetäänkin tänä vuonna uutta logistiikkatilaa yhtä paljon kuin Iso-Britanniassa. Aktiivisesta kiinteistökehittämisestä huolimatta vie aikaa ennen, kun olemassa oleva vanha tilakanta on korvattu uudella aiempaa korkeammat laatu- ja vastuullisuusvaatimukset täyttävällä tilalla.


Samaan aikaan sijoittajien mielenkiinto logistiikkaa kohti kasvaa – suhteellinen puute modernista tilasta ja sijoittajien välinen kova kilpailu hyvistä kohteista painavat tuottovaatimuksia alaspäin. 

”Vuoden 2021 kiinteistökaupan volyymi Pohjoismaissa nousee kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, ja tämä johtuu osittain logistiikkasegmentin vahvasta vedosta. Newsecin data osoittaa, että logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt ovat ulkomaisten sijoittajien näkökulmasta kiinnostavin kiinteistöluokka Pohjoismaissa. Kansainvälisten sijoittajien osuus tämän segmentin kaupoista on Pohjoismaissa 61 prosenttia”, Newsec Advisory Finlandin toimitusjohtaja Mikko Tenhola toteaa.  

 

Lataa Newsec Property Outlook autumn 2021 täältä