Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: pohjoismainen liikekiinteistömarkkina vahvassa nousussa

9.3.2022

Tuoreimmassa kiinteistömarkkinakatsauksessaan Newsec tarkastelee lähemmin liikekiinteistöjen nykytilaa. Tulokset kertovat, että fyysisellä kaupalla menee hyvin Pohjoismaissa – huomattavasti paremmin kuin muualla Euroopassa ja maailmassa.

Fyysisen kaupan liikevaihto ja kävijämäärät Pohjoismaissa ovat enimmäkseen toipuneet pandemiasta – ja ovat jopa kasvussa vuoteen 2019 verrattuna. Newsecin mukaan yksi pohjoismaisen liiketilaosamarkkinan suurimmista vahvuuksista on se, että käytännössä kaikissa kauppakeskuksissa myydään myös päivittäistavaroita ja lääkkeitä, kun taas Britanniassa ja muualla Euroopassa kauppakeskuksissa ei yleensä ole ruokakauppoja tai apteekkeja.

"Liiketilasegmentin sisällä on paljon hajontaa. Menestyminen fyysisessä kaupassa edellyttää osaamista, innovatiivisuutta ja sitoutumista arvon luontiin aktiivisen kiinteistöjohtamisen avulla", sanoo Newsec Advisoryn johtaja Max Barclay.

Liiketilakiinteistöihin tehtyjen sijoitusten osuus sijoitusten kokonaismäärästä on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2015 liiketilasegmentti oli volyymiltaan toimistosegmentin jälkeen toiseksi merkittävin sijoituskohde alueella. Sen osuus oli tuolloin 24 prosenttia. Pandemian jälkeen segmentin osuus on sen sijaan ollut vain 10 prosenttia kaupankäyntivolyymista, ja joissakin maissa, kuten Ruotsissa, osuus on ollut vielä pienempi, vain 7 prosenttia. 

"Fyysistä kauppaa on varjostanut epävarmuus, kun sijoittajat ovat havainneet verkkokaupan kasvuun ja pandemiaan liittyviä haasteita. Useimpiin muihin pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden kiinteistötyyppeihin verrattuna tuotot ovat nyt nousseet, joten liiketilakiinteistöt tarjoavat kiinnostavan sijoitusvaihtoehdon", toteaa Max Barclay.

Sijoittajien Pohjoismaissa vuonna 2021 ja vuoden 2022 alkupuolella hankkimista liiketilakiinteistöistä yli puolet on kuulunut suurten erikoismyymälöiden ja päivittäistavarakauppojen segmentteihin. Raportissaan Newsec toteaa, että myös kauppakeskuksissa ja muissa vähittäiskaupan segmenteissä on runsaasti potentiaalia. 

Lataa Newsec Property Outlook spring 2022 täältä