Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: täyttä vauhtia eteenpäin

16.9.2020

Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: täyttä vauhtia eteenpäin
Uusimmassa kiinteistömarkkinakatsauksessaan Newsec valottaa, kuinka koronaviruspandemia vaikuttaa Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoilla. Yhtenä johtopäätöksenä on, että koronapandemia vahvistaa ja vauhdittaa useita trendejä.Katsauksessa keskitytään viiteen keskeiseen koronapandemian vauhdittamaan kehityssuuntaan: julkisten kiinteistöjen segmentti on pääsemässä kolmen kärkisegmentin joukkoon koko Pohjoismaissa, joustavuudesta on tulossa globaali trendi, aluekeskukset ovat elpymässä, logistiikka ja kauppakeskittymät ovat yhdistymässä yhdeksi segmentiksi ja – lopuksi – sijoittajien näkökannalta kiinteistöille ei ole vaihtoehtoja.
"Koronapandemia on vauhdittanut monin tavoin jo olemassa olevia yhteiskunnallisia trendejä. Lisäksi se on vaikuttanut merkittävällä tavalla kiinteistösijoituksiin. On selvää, että trendit ovat kehittyneet lyhyessä ajassa useiden vuosien verran ja että kiinteistösijoittajien ja omistajien on otettava tämä kehitys huomioon pysyäkseen mukana", Newsec Advisoryn johtaja Max Barclay toteaa.

Julkiset kiinteistöt ovat nousussa

Vuonna 2000 julkisten kiinteistöjen osuus oli vain 1 prosentti Ruotsin kauppojen koko volyymista, kun toimistorakennusten osuus oli 53 prosenttia. Segmentti on kasvanut huomattavasti erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa viime vuosikymmenen aikana, ja vuonna 2019 kaikkiaan 14 prosenttia alueen kauppojen volyymista oli peräisin julkisista kiinteistöistä.

"Julkiset kiinteistöt ovat suhteellisen uusi ilmiö, joka on saanut jalansijaa erityisesti koronapandemian aikana. On selvää, että vuonna 2020 julkiset kiinteistöt ovat siirtyneet pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden ytimeen", Newsec Advisoryn johtaja Max Barclay kertoo.

Osuuden arvioidaan kasvavan vuonna 2020 lähes 20 prosenttiin, ja demografisten tietojen perusteella segmentin arvioidaan kasvavan jatkossa vielä enemmän.

Markkinakatsaus

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon kauppojen volyymi Pohjoismaissa ja Baltiassa oli kaikkiaan 15,9 miljardia euroa, mikä on 10 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa pienempi. Volyymi kertyi pääasiassa Ruotsin markkinoilta, joiden osuus oli lähes 50 prosenttia Pohjoismaiden kauppojen volyymista vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja 60 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Volyymit olivat Ruotsin pitkän aikavälin keskiarvojen tasolla.

"Syksylle on suunnitteilla merkittävä määrä kauppoja, ja kiinteistöjen kysyntä näyttää olevan voimistumassa edelleen. Newsec odottaa, että vuoden 2020 kauppojen volyymi saavuttaa Pohjoismaissa ja Baltiassa lähes pitkän aikavälin keskiarvon ja on arvoltaan noin 35 miljardia euroa", Newsec Advisoryn johtaja Max Barclay kertoo.

Koko katsaus on luettavissa osoitteessa newsec.com/npo.

Tietoa katsauksesta

Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus on julkaistu kahdesti vuodessa vuodesta 2001 alkaen. Maksuttomassa katsauksessa kuvataan Pohjois-Euroopan kiinteistömarkkinoiden tilanne ja esitetään niitä koskevia ennusteita. Siinä keskitytään erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian kiinteistömarkkinoihin, ja siitä on tullut sijoittajien, kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden arvostama työkalu.