Newsecin vuokralaisedustus löysi Veripalvelulle uudet toimitilat

Newsecin vuokralaisedustus löysi Veripalvelulle uudet toimitilat

18.12.2019

Veripalvelu on toiminut Helsingin Kivihaassa vuodesta 1972. Newsecin vuokralaisedustuksen avulla vanhat toimitilat vaihtuivat moderneihin, teknisesti korkealaatuisiin tiloihin Vantaan Vehkalassa.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta. Veripalvelun tiloissa suunnitellaan verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys, testataan luovutettu veri ja tuotetaan verivalmisteet sekä huolehditaan valmisteiden varastoinnista ja jakelusta. Toiminnan, laitteiden ja työtapojen muututtua vanhat tilat eivät täysin vastanneet Veripalvelun tarpeita. Newsecin vuokralaisedustus tarjosi Veripalvelun tavoitteita tukevan mallin uusien tilojen etsimiseen ja vuokrasopimusehtojen kilpailuttamiseen.

– Veripalvelun yhteiskunnallinen merkittävyys, häiriöttömän toiminnan tärkeys ja toimintojen monipuolisuus oli meille innostava haaste. Pääsimme soveltamaan omaa osaamistamme ja vuokralaisedustuksen parhaita käytäntöjä, kertoo projektista Newsecillä vastannut Miikka Putto.

Vaihtoehdoissa runsaasti olemassa olevia tiloja ja uudiskohteita

Projektin alussa selvitettiin niin toimisto- kuin erikoistilojenkin vaatimukset ja muodostettiin tilaohjelma. Tilaohjelman ja teknisen kriteeristön perusteella voitiin pyytää yhteismitalliset tarjoukset eri tiloista. Tilahakuvaiheessa varmistui, että mahdollisia vaihtoehtoja on pääkaupunkiseudulla erittäin paljon. Newsecin vuokralaisedustustiimi kartoitti kaikki mahdolliset ratkaisut ja analysoi saadut tulokset, jolloin prosessi oli Veripalvelulle helppo.

Veripalvelun tuotanto-, laboratorio- ja logistiikkatilat sekä tukitoiminnot siirtyvät Vantaan Vehkalaan uusiin teknisesti korkealaatuisiin toimitiloihin, joiden laajuus on noin 7 500 neliötä. Sijainti juna-aseman välittömässä läheisyydessä ja lähellä keskeisiä liikenneväyliä tukee toimintaa.

– Newsecin asiantuntemuksesta oli meille paljon apua tilojen kilpailuttamisessa. Varsinkin tarjottavien tilojen vertailun ja vuokrasopimusneuvottelujen osalta oli erittäin hyödyllistä käyttää Newsecin osaamista, kertoo Veripalvelun talousjohtaja Katarina Stendahl.

Vuokralaisedustuksen avulla Veripalvelu löysi toimivat ja kustannustehokkaat tulevaisuuden toimitilat, joissa panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

Miikka Putto
Associate Director, Corporate Solutions
Newsec
Puh. 040 193 1089
miikka.putto@newsec.fi