Kiinteistöalan voimanaiset:

Newsecissä tasa-arvo on osa arkea

8.3.2019

Kiinteistöalaa on perinteisesti pidetty hyvin miesvaltaisena ja melko konservatiivisena. Tilanne on kuitenkin muuttumassa hyvää vauhtia, ja Newsec on tästä oiva esimerkki. Newsecillä henkilöstöstä peräti 60 prosenttia on naisia, ja esimiehistäkin osuus on sama. Miten tähän on tultu? Antaa naisten itsensä kertoa!


Lea Poijärvi, Anna-Maija Ruohonen, Maarit Tsupari ja Anna-Liisa Sarasoja

Newsec on arvojohdettu yritys, jonka pääarvo Passion for colleagues and clients kertoo paljon suhtautumisesta henkilöstöön. Tasa-arvo on kiinteä osa Newsecin yrityskulttuuria, jolloin siihen ei tarvitse erityisesti edes kiinnittää huomiota.

– Newsecin yrityskulttuuriin tasa-arvo on hyvin sisäänrakennettu, siitä ei juuri edes puhuta, koska ei tarvitse. En ole kokenut, että sillä olisi mitään merkitystä oletko mies tai nainen. Newsecissä naisten määrä henkilöstöstä on korkealla tasolla, eivätkä valinnat ole olleet mitenkään tietoisia, pohtii varatoimitusjohtaja Anna-Liisa Sarasoja.

Naiset tulleet rytinällä kiinteistöalalle viime vuosina

Jo Anna-Liisa Sarasojan viisitoistavuotisen työuran aikana kiinteistöala on kokenut suuren muutoksen. Hän väitteli tohtoriksi kiinteistöjohtamisesta vuonna 2008 ja oli ensimmäisenä naispuolisena kiinteistöjohtamisen professorina vain 28-vuotiaana. Tuolloin nuorta naista kiinteistöalan miesvaltaisuus hieman hämmästytti.

– Urani alussa kiinteistöalan konferensseissa ei juuri naisia näkynyt, monen sadan miesosallistujan joukossa saattoi olla enintään muutama kymmenen naista. Nuorena naisena tietenkin hieman mietti, että mihin ihmeen maailmaan sitä on tullut. Viimeisen viiden vuoden aikana alan seminaareissa sukupuolijakauma on huomattavasti tasoittunut, toteaa Anna-Liisa.

Yli kymmenen vuoden työuran ensin rakennusalalla tehnyt ja vuosi sitten Newsecille siirtynyt Business Park -tiimin vetäjä Anna-Maija Ruohonen kokee, että sukupuolella ei ole ollut merkitystä esimerkiksi uralla etenemisessä. Mielekkäitä ja vastuullisia tehtäviä on auennut vuosien varrella erittäin monipuolisesti, ja kohtelu on ollut hyvin tasa-arvoista ja tasapuolista koko hänen työuransa ajan.

– Aiemmin hyvin miesvoittoisissa työyhteisöissä työskentelystä siirtyminen kokonaan naispuolisen tiimin johtoon tuntui alkuun suurelta muutokselta. Nyt nautin jo täysin siemauksin tiimiläisteni vahvasta naisenergiasta, Anna-Maija iloitsee.

Anna-Maija Ruohonen korostaisi entistä enemmän alan monipuolisuutta, niin naisille kuin miehillekin.

– Kiinteistöalan monipuolisia tehtäviä onkin ilahduttavasti alettu tuomaan entistä paremmin esille. Nykyistä heterogeenisempi koulutustausta toisi kuitenkin lisää värikkyyttä ja uusia näkemyksiä alalle, Anna-Maija muistuttaa.

Myös naisten kokemusta arvostetaan

Newsecin henkilöstöstä yli 50-vuotiaiden naisten osuus on yli 10 prosenttia – naisten kokemusta siis arvostetaan. Pitkän työuran kiinteistöalalla tehneet Lea Poijärvi ja Maarit Tsupari edustavat Newsecin naisten kokenutta kaartia. Heidän kokemuksensa tasa-arvon toteutumisesta Newsecissä ja alalla yleensä ei kuitenkaan poikkea nuorempien kollegoiden ajatuksista.

– Toimiessani pitkään yrittäjänä työurani alussa kiinteistöalalla oli vain muutamia naisia, ja ala on ollut todella miesvaltainen ja isännöitsijätaustainen. Naisten ilmestyminen alalle herätti ehkä enemmän uteliaisuutta ja kummastusta, ei niinkään syrjintää. Jonkinlainen ulkopuolisuus on naisena kuitenkin seurannut mukana, sillä eihän sitä ole saunailloissa istuttu, Lea toteaa.

Toimitilavuokrauksen ja -välityksen johtajana Newsecissä toimiva Lea näkee kuitenkin, että tilanne on tasa-arvoistumassa ja myös kiinteistöalalla toimivat naiset ovat alkaneet verkostoitua.

– Nykyisin on naisten tapahtumia ja paljon mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Koen erittäin tärkeänä, että naiset pitävät toistensa puolia ja verkostoituvat – myös kiinteistöalan ulkopuolella, Lea Poijärvi sanoo.

Kohta kolmekymmentä vuotta kiinteistöalalla työskennellyt ja nykyään Newsecin vuokrahallinnon vetäjänä toimiva Maarit Tsupari on nähnyt alan kehityksen myös naisten työtehtävien osalta.

– Kun aiemmin naiset olivat lähinnä asunto- tai kiinteistösihteereitä, nykyisin heitä on myös muun muassa kiinteistöpäälliköinä ja -johtajina.

Pehmeät arvot kunniassa

Sekä Lea Poijärvi että Maarit Tsupari korostavat pehmeämpien arvojen näkymistä Newsecin yrityskulttuurissa. Tasa-arvoa toteutetaan myös esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ja joustoina niin työntekijöiden kuin työnantajankin puolelta.

– Mielestäni Newsecin yrityskulttuuri on ollut alusta asti hyvin tasa-arvoinen ja kaikilla on ollut samat lähtökohdat. Nykyisin huomioidaan entistä paremmin työssäjaksaminen, perheen ja työn yhteensovittaminen sekä muut pehmeämmät arvot, kiittää Lea Poijärvi.

Myös etenemismahdollisuudet ovat tasavertaisia niin naisille kuin miehillekin. Enemmän on kiinni henkilön persoonasta ja toiveista, millaisiin tehtäviin päätyy.

– Esimerkiksi meillä vuokrahallinnossa kaikki esimiehet ovat naisia ja nousseet asemaansa talon sisältä. Joten urapolkua pystyy luomaan myös naisvaltaisissa yksiköissä, Maarit Tsupari toteaa.

Ruusuja myös kiinteistöalan miehille

Newsec on kiinteistöalalla poikkeuksellinen, sillä henkilöstöstä yli puolet on naisia. Mutta naiset yksin eivät tietenkään tee tasa-arvoista yrityskulttuuria.

– Mielestäni silloin ollaan hyvässä tilanteessa, kun tasa-arvosta ei tarvitse edes puhua – se on niin luonteva osa yrityskulttuuria ja alan toimintaa. Itse olen ollut siinä hyvässä asemassa, että olen ollut hienojen miesten ympäröimänä, jotka ovat antaneet mahdollisuuksia edetä uralla ja kohdelleet tasavertaisesti, Anna-Liisa Sarasoja kiittää.

Newsec toivottaa hyvää naistenpäivää!