Sijoituskysyntä pysyy vahvana Suomen kiinteistömarkkinoilla

Newsecin julkaisemasta kevään Kiinteistömarkkinakatsauksesta ilmenee, että pörssikurssien heilahtelu ja matalana pysyvät korot ovat saaneet sijoittajat hakemaan vakaampaa ja korkeampaa tuottoa sekä hajautusta kiinteistösijoituksista. Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi Suomessa pysynee tänäkin vuonna huomattavasti normaalia korkeammalla tasolla eli noin 7,5 miljardissa eurossa. Pudotusta edellisvuoteen on Newsecin ennusteen mukaan noin 20 prosenttia, sillä suurten kiinteistösijoituskokonaisuuksien tarjonta ei näytä riittävän tyydyttämään vahvana jatkuvaa sijoituskysyntää.

Kansainväliset sijoittajat investoivat viime vuonna yli 6 miljardia euroa Suomen kiinteistömarkkinoihin. Tämä vastaa normaalisti koko vuoden volyymiä kiinteistösijoituskaupassa hyvässä markkinatilanteessa. Kansainvälisten sijoittajien kysynnän kohteena ovat olleet erityisesti toimistokiinteistösalkut ja yksittäiset suuret toimistokiinteistöt. Tarjonta core-toimistoissa on lisääntynyt myös Helsingin keskustassa, ja hintataso on kovan kysynnän vuoksi entisestään kohonnut.

Vaikka pääkaupunkiseutu muodosti kiinteistökaupan volyymistä viime vuonna 66 prosenttia, on aktiivista kauppaa käyty myös muissa keskeisissä kaupungeissa. Esimerkiksi Tampereella ja Turussa markkinat ovat olleet aktiiviset. Tampereella kauppaa tehtiin viime vuonna lähes 600 miljoonan euron ja Turussa yli 300 miljoonan euron edestä. Myös pääkaupunkiseudun läheisyydessä sijaitsevat radanvarsikaupungit, kuten Järvenpää ja Hyvinkää ovat nousseet sijoittajien listoille, ja niistä haetaan luonnollisesti korkeampaa tuottoa.

Lue lisää Newsecin kevään Kiinteistömarkkinakatsauksesta, jonka saat tilattua maksutta sähköpostiisi osoitteessa www.newsec.fi/kiinteistomarkkinakatsaus.