Varma on myynyt noin 150 huoneiston vuokra-asuntokohteen Espoosta Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimalle rahastolle

8.1.2021

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Varma) on myynyt noin 150 vuokra-asuntoa käsittävän kiinteistön Espoosta Morgan Stanley Real Estate Investingin (MSREI) hallinnoimalle rahastolle.

Varma omistaa yli 4 000 asuntoa Suomessa, joiden lisäksi kehitteillä on yli 1 000 uutta asuntoa toteutettaviksi tulevien vuosien aikana. MSREI:n hallinnoimat rahastot ovat hankkineet aiempien ostojen myötä omistukseensa 1 900 asuntoa. Premico vastaa hankittavan kohteen hallinnoinnista.

MSREI:n toimitusjohtaja ja Euroopan investointijohtaja Ulf Pleschiutschnig kommentoi tehtyjä kauppoja: “Uskomme, että pääkaupunkiseudun positiivinen demografinen kehitys ja kaupungistumisen trendi tarjoavat pitkän tähtäimen potentiaalia sijoitukselle. Olemme tyytyväisiä voidessamme lisätä kyseisen kohteen vuokra-asuntoportfolioomme.”

Premicon sijoitusjohtaja ja osakas Samuel Tuomola kommentoi: “Olemme erittäin tyytyväisiä Premicon saadessa jälleen toimia MSREI:n neuvonantajana uuden suomalaisen kiinteistösijoituskohteen hankinnassa. Tulemme hallinnoimaan nyt hankittuja asuntoja aktiivisesti, samalla, kun tulemme rakennuttamaan 130 uutta korkeatasoista vuokra-asuntoa, jotka täydentävät portfoliota. Vuonna 2017 alkanut yhteistyömme MSREI:n kanssa on ollut menestyksekäs. Tulemme tekemään heidän kanssaan myös jatkossa vastaavantyyppisiä investointeja Suomen kiinteistömarkkinassa.”

Ilkka Tomperi, Varman kiinteistösijoituksista vastaava johtaja kommentoi tehtyjä kauppoja: ”Kauppa oli tyypillinen osa kiinteistöportfolion hallintaa. Onnistuneen kaavoitusprosessin myötä meidän oli mahdollista saada kohteelle lisää rakennusoikeutta, josta uusi omistaja voi hyötyä.”

Newsecin Director Ilpo Münster kommentoi: "Olemme erittäin iloisia siitä, että olemme voineet avustaa Varmaa tässä transaktiossa menestyksekkäästi. Kyseinen sijoitusmahdollisuus herätti laajaa kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, mikä osoittaa voimakasta kysyntää pääkaupunkiseudun asuntokohteita kohtaan. ”

Newsec toimi kaupassa myyjän kaupallisena neuvonantajana. Myyjän juridisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Borenius.

Lisätiedot:
Ilpo Münster
Director
puh. +358 40 748 9213
ilpo.munster@newsec.fi