Vastuullinen sijoittaminen kasvussa kiinteistöalalla

28.3.2019

Vastuullinen sijoittaminen on muodostunut olennaiseksi osaksi kiinteistöalan suurimpien yritysten arvoja ja strategiaa. Ilmastonmuutokseen liittyvät huolet ovat nostaneet aiheen erityisesti eläkerahan sijoituspolitiikan keskiöön, josta se on leviämässä valtavirraksi myös muiden sijoittajien agendalle.

Kiinteistöalalla energiatehokkuus on luonnollisesti avainasemassa, sillä rakennukset muodostavat yli 40 prosenttia energiankulutuksesta Suomessa ja tuottavat lähes 40 prosenttia päästöistä. Näin ollen vastuullisuus kiinteistösijoituksissa niin energiatehokkuuden, kestävän kehityksen, kierrätettävyyden kuin käyttäjien hyvinvoinninkin osalta on pysyvä ja kasvava trendi. Alalla kehitetään kiihtyvällä tahdilla erilaisia mittareita, tunnuslukuja ja sertifiointeja, jotta vastuullisuusnäkökulmat saadaan seurantaan ja johdettaviksi.

Vertailukelpoisen tiedon saanti ja työkalut oman toiminnan kehittämiseen parantuvat jatkuvasti sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.

– Suomessa valtion johdolla koordinoidut kiinteistöalan energiatehokkuussopimukset sekä RAKLIn ja KTI:n yritysvastuun raportointisuositukset ovat yhtenäistäneet alan käytäntöjä. Puolet KTI:n barometriin vastanneista alan toimijoista on tehnyt päätöksen sertifioida kaikki omistamansa rakennukset seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo Newsecin Silja Nopanen, Senior Manager & Team Leader, Sustainability.

Newsecissä vastuullisuus on konkreettisia lupauksia

Newsecissä vastuullisuus on luonnollinen osa liiketoimintaa niin yhteiskunnan, ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta. Newsecin toiminta perustuu ajatukselle, että jokainen on tasa-arvoinen ja että kannustavalla työympäristöllä ja yhdenmukaisella kohtelulla on valtava vaikutus työhyvinvointiin. Vastuullisuudesta myös viestitään kattavasti henkilöstölle.

Yksi konkreettinen toimenpide vastuullisuuden kehittämisessä ovat vastuullisuuslupaukset, jotka Newsec on julkaissut vuoden 2019 alussa. Lupaukset liittyvät esimerkiksi työmaajätteiden kierrätyksen kehittämiseen, uusiutuvan energian tarjoamiseen asiakkaille teknisessä manageerauksessa, energiakulutuksen arviointiin osana kiinteistöarvioinnin prosessia sekä kierrätyksen entistä parempaan järjestämiseen toimitila- ja asuntokohteissa.

– Konkreettiset vastuullisuuslupaukset edesauttavat jokaisen työntekijän vastuullisten arvojen syvempää tarkastelua omassa työssään. Jokainen on itse oman työnsä paras asiantuntija, ja tunnistaa myös parhaat keinot vastuullisuuden kehittämiseksi, kuvailee Sustainability Advisor Anna Aaltonen Newsecistä.

Lisätietoja:
Silja Nopanen
Senior Manager & Team Leader, Sustainability
Newsec in Finland
Puh. 050 465 5789
silja.nopanen@newsec.fi