Vuokralaisedustus digitalisoituu Newsec Tenrep -työkalun myötä

15.4.2019

Newsecissä on tarjottu vuokralaisedustuspalvelua jo 2000-luvun alusta lähtien, ja sen suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Parantaakseen palveluaan, tehostaakseen viestintää ja lisätäkseen läpinäkyvyyttä Newsec on kehittänyt digitaalisen Newsec Tenrep -työkalun. Uusi innovaatio helpottaa vuokranantajien osallistumista tilahakuihin ja edistää samalla sopivien tilojen löytymistä vuokralaisille.

Vuokravälittäjän roolina on perinteisesti ollut vain tuoda toimitilan vuokranantaja ja vuokralainen yhteen. Vuokralaisedustuksessa edustaja toimii vuokralaisen kumppanina etsien markkinoilla saatavilla olevat kohteet ja huolehtien samalla, että vuokralaisen etu toteutuu vuokrausprosessissa niin kaupallisesta kuin toiminnallisestakin näkökulmasta. Tällä varmistetaan, että vuokralainen on neuvotteluissa tasa-arvoisessa asemassa ammattitaitoisen kiinteistönomistajan kanssa ja että vuokralaiselle löydetään tarpeita vastaavat tilat.

2010-luvun loppupuolella vuokralaisedustuspalveluiden yleistyminen on ollut kiivasta, ja etenkin suuret yritykset hyödyntävät lähes poikkeuksetta asiantuntija-apua tilahaussa. Vuokralaisedustusta tarjotaan yleensä yrityksen aloittaessa toimintansa tai sijoittuessa uudelleen. Asiantuntijan apu on usein tarpeen, sillä yritykset vaihtavat toimitiloja melko harvoin ja näin ollen vaihtoprosessiin ja markkinoihin liittyvää tietämystä ei pääse kertymään yrityksiin.

Newsec Tenrep -digityökalu tehostaa tilahakuja

Vuokralaisedustuksen yleistyminen laajemmalle joukolle vuokralaisia edellyttää vaivatonta prosessia vuokranantajille, sillä ajantasainen ja kattava markkinakartoitus vaatii aina vuokranantajien aktiivisuutta tilahakuihin vastaamisessa. Jos kohteiden ilmoittaminen vie paljon aikaa ja prosessi ei ole läpinäkyvä, vuokranantajien mielikuva pienempiin tilahakuihin osallistumisen hyödyllisyydestä voi kärsiä ja kohteita voi jäädä ilmoittamatta.

Newsecissä kehitettiin vuoden 2018 aikana digitaalinen Newsec Tenrep -työkalu. Newsec Tenrep vähentää tilahakuihin vastaamiseen käytettävää aikaa, sillä se mahdollistaa tarjottujen tilojen tallentamisen ja hyödyntämisen seuraavissa tilahauissa vain parilla klikkauksella. Palvelussa vuokranantaja pääsee tarkastamaan reaaliaikaisesti, missä vaiheessa hänen hakuihin ilmoittamansa tilat ovat, mikä lisää prosessin läpinäkyvyyttä.

– Tekemällä vuokralaisedustusprosessista parhaan mahdollisen vuokranantajille, pystymme laajentamaan palvelumme asiakaskuntaa sekä tarjoamaan entistä paremman asiakaskokemuksen olemassa oleville asiakkaillemme muun muassa kattavamman markkinatuntemuksen muodossa, kertoo Ville Inkeri, Head of Corporate Solutions, Newsecistä.

Newsec Tenrep -työkalu otetaan päivittäiseen käyttöön kevään aikana, ja sitä tullaan kehittämään jatkuvasti vuokranantajilta, vuokralaisedustajilta ja vuokralaisilta saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja:
Ville Inkeri
Head of Corporate Solutions, Newsec
Puh. 040 749 5021
ville.inkeri@newsec.fi