Asuntotuotanto-
skenaario

Case Study


Lähtökohdat

Asuntomarkkinat tulevat muuttumaan väestön rakenteen ja kotitalouksien mieltymysten mukaan lähitulevaisuudessa. Suuret väestölliset muutokset, kuten väestön ikääntyminen, muuttavat asuntokysynnän rakennetta ja suuntautumista.

TYÖN SISÄLTÖ

Väestöennusteita, ikäryhmittäisiä asumispreferenssejä sekä taloudellista tilannetta tutkimalla tehtiin ennuste tulevaisuuden asuntokysynnästä. Ennusteessa määritettiin alueittain eri asuntotyyppien kysyntälähtöinen tarve. Määrityksessä otettiin huomioon olemassa oleva asuntokanta ja uudet tulevat asuinalueet. Näiden ennusteiden avulla uudistuotantoa voidaan jatkossa kohdentaa alueittain kysyntää vastaavaksi.

Hyödyt

Skenaariotarkastelu tuki MATO (maankäytön toteuttamisohjelma) -suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa ja antoi asiantuntevan, ulkopuolisen ja objektiivisen näkemyksen asuntomarkkinoiden nykytilasta ja tulevaisuudenkuvasta.

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Juha Nummi

+358 50 420 3954 juha.nummi@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset