CASE OP KIINTEISTÖSIJOITUS / YMPÄRISTÖRAPORTTI

OP Kiinteistösijoitus on yksi Suomen suurimmista kiinteistövarallisuuden hoitoon erikoistuneista yrityksistä. Yhtiö hallinnoi yhteensä noin 800 000 neliön vuokrattavia toimitiloja ja noin 5 000: a ympäri Suomea. Tämän lisäksi OP Kiinteistösijoitus rakennuttaa uusia toimitilakiinteistöjä yhteistyössä vuokralaisten kanssa.

Haaste
OP Kiinteistösijoituksella heräsi jo vuonna 2013 tarve miettiä hallinnoimansa kiiteistösijoitusomaisuuden ympäristötavoitteita ja -raportointia. Me Newsecillä olimme OP Kiinteistösijoitukselle luonteva kumppani ympäristöraportoinnin kehittämiseen, koska vastasimme jo kokonaisuudessaan heidän hallinnoimansa kiinteistösijoitusomaisuuden management-palveluista.

Haasteena oli löytää parhaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä saada ympäristöohjelma vietyä tehokkaasti myös sidosryhmille.

Ratkaisu
Projektin alussa määritimme yhdessä asiakkaan kanssa ympäristötavoitteet ja -mittarit pohjaksi ympäristötunnuslukujen keräämiselle ja raportoinnille. Laadimme asiakkaalle ympäristöohjelman, joka ohjaa laajasti vastuullisuuden huomioimiseen. Ympäristöohjelman toimenpiteitä seurataan aktiivisesti ja raportoidaan vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa.

Etsimme jatkuvasti parhaita käytäntöjä toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi kokeilemalla myös innovatiivisia ratkaisuja sekä käymällä tavoitteita läpi sidosryhmien kanssa. Meidän newseciläisten roolina on aktiivisesti löytää uusia ratkaisuja ympäristövastuun kehittämiseksi. Systemaattinen tunnuslukujen ja ympäristönäkökohtien seuranta auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita ja kehittämään toimintoja edelleen. Tietoisuutta ympäristövastuusta viedään sidosryhmien keskuuteen muun muassa erilaisin kampanjoin ja konkreettisen kiinteistöjen kehittämisen kautta.

Lopputulos
Ympäristöraportin avulla OP Kiinteistösijoitus voi viestiä kattavasti tehdyistä ympäristövastuun toimenpiteistä. Se on erinomainen tapa lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja seurata kattavasti omaa kehitystään suhteessa sidosryhmiin ja kilpailijoihin.

Ympäristöasiantuntijamme tukevat asiakasta ympäristöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja seurannassa sekä auttavat ohjelman laatimisessa. Kun Newsecin asiantuntijoiden vastuullisuus- ja ympäristöosaaminen yhdistettiin asiakkaan vahvaan tahtotilaan lisätä vastuullisuutta, on saatu aikaan toimiva yhteistyö. Näin asiakkaan hallinnoimassa kiinteistökannassa on toiminnan ympäristövaikutuksia saatu vähennettyä.

"Olemme päässeet vastuullisuuden kehittämisessämme uudelle tasolle, ja ympäristö- ja muut vastuuasiat ovat nyt entistä syvemmin integroituna omiin prosesseihimme. Systemaattisen kehitystyön ja selkeiden mittareiden kautta vastuullisuuden kehittäminen on luonteva osa toimintaamme."
– Matti Puromäki, OP Kiinteistösijoitus Oy

Quick facts / Lyhyesti

Yhteenveto: OP Kiinteistösijoituksen ympäristöraportti 
Sijainti: Valtakunnallinen
Asiakas: OP Kiinteistösijoitus
Status: Jatkuva, vuosittain toteutettava palvelu
Palvelut: Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Silja Nopanen

+358 50 465 5789 silja.nopanen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset