CASE RAKENNUSOIKEUDEN HINTAVYÖHYKKEET

Newsecin asiakkaita ovat Suomen kunnat, erityisesti ne, joiden alueella on taloudellisesta aktivisuudesta johtuvaa maan luovutusta.

Haaste
Tonttimaata luovutettaessa kuntien täytyy noudattaa EU:n valtiontukisäädöksiä eikä kiinteistöjä saa luovuttaa alle markkinahinnan.

Me Newsecillä olemme kehittäneet läpinäkyvän hinnoittelumallin, joka mahdollistaa tonttimaan hinnoittelun, vaikka varsinaisia vertailukauppoja on vähän. Newsec on tehnyt pitkään yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa erilaisissa projekteissa.

Ratkaisu
Ratkaisuna kunnan luovuttaman maan hinnoitteluun käytimme asuntomarkkinoista saatavaa markkinainformaatiota. Tähän lisäsimme vielä paikkatietoja ja sovelsimme regressioanalyysia aineiston mallintamisessa. Arvioinnin luotettavuutta lisäävä läpinäkyvä mallintaminen helpottaa kunnan päätöksentekoa ja tonttien luovutusta.

Lopputulos
Työn tuloksena olemme saaneet asemakaavoitetut alueet kattavat hintavyöhykekartat keskeisiin kaupunkeihin, muun muassa Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Porvooseen, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle ja Vaasaan.

Quick facts / Lyhyesti

Yhteenveto: Rakennusoikeuden hintavyöhykkeet
Sijainti: Valtakunnallinen
Asiakas: Kunnat Suomessa
Status: Käynnissä Turkuun, Helsinkiin ja Joensuuhun
Palvelut: Arviointi ja konsultointipalvelut

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Hannu Ridell

+358 50 559 5527 hannu.ridell@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset