Fazer: kiinteistöstrategia
ja organisaatiokehitys

Case study


Lähtökohdat

Fazerilla oli tarve tarkastella kokonaisvaltaisesti kiinteistötoimintojen organisointia ja luoda strategiset suuntaviivat ja kehityspolut kiinteistöjen hallinnalle globaalisti. Strategia- ja organisointityön avulla pyritään saamaan kiinteistöjen hallinta ja palvelut organisoitua tehokkaammin ja ydintoimintoja paremmin tukeviksi.

Työn sisältö

Toteutettiin laaja nykytilanneanalyysi kiinteistötoimintojen kustannuksista, tehtävistä, rooleista, vastuista ja hankinnasta. Laadittiin ehdotus uudesta kiinteistöjohtamisen organsaatiomallista sekä kiinteistötoiminnan avainmittareista ja tiliöintiohjeista. Tehtiin kiinteistökannan analyysi, luotiin kiinteistösalkutuksen ja kiinteistöjen yläpidon periaatteet. Laadittiin kiinteistöstrategia, missä kuvattiin yrityksen arvoista ja liiketoiminnasta johdetut tavoitteet ja toimenpiteet strategia toteuttamiseksi.

Hyödyt

- Kiinteistöyksikön roolin selkeytyminen ja vastuunjaon rajapinnan tarkentuminen konsernin sisällä.
- Kiinteistöomistamisen ja ylläpidon tulevaisuuden suuntaviivat ja CREM mittaristo.
- Uusi keskitetympi, kustannustehokkaampi, helpommin johdettava ja seurattava organisaatiorakenne.

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Anna-Liisa Sarasoja

+ 358 40 193 1083 anna-liisa.sarasoja@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset