Green Path - Workshop
Varma

Case Study


Lähtökohdat

Varma julkaisi ilmastopolitiikan keväällä 2016, jossa linjataan miten Varma hillitsee omalta osaltaan ilmastonmuutosta. Varman tavoitteena on mm. pienentää kiinteistösijoitustensa hiilijalanjälkeä 15 % vuoteen 2020 mennessä. Henkilöstölle haluttiin tiedottaa konkreettisesti ilmastopolitiikan merkitystä sekä jalkauttaa politiikkaa henkilöstön päivittäiseen toimintaan.

Työn sisältö

Järjestimme GreenPath -workshopin Varman kiinteistöjen parissa työskentelevälle henkilöstölle. Työpajaan osallistui kattavasti Varman kiinteistöjen parissa työskenteleviä henkilöitä eri organisaatioista. Workshopin tavoitteena oli lisätä tietoa kiinteistöalan merkityksestä ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Osallistujat kävivät läpi osallistavan kokemuspolun esimerkkikiinteistöstä, ja polun avulla haettiin yhdessä keinoja ympäristönäkökohtien huomiointiin kiinteistöissä. Tuloksena saatiin listat ehdotuksista kiinteistöjen ympäristöasioiden hallinnan kehittämiseen. Osallistujien tietoisuuden lisääntymisen ja konkreettisten läpikäytyjen keinojen kautta vastuullisuustyö jalkautuu käytännön tekemiseen.

Hyödyt

- Kiinteistöjen parissa työskentelevien tietoisuuden kasvattaminen ympäristöasioiden hallintaan.
- Omien kokemusten ja osaamisen hyödyntämisen korostaminen jokapäiväisessä työssä ja sopivien menetelmien löytäminen.
- TOP – 5 –listat parannusehdotuksista ilmastomyönteisempään toimintaan valituissa case-kiinteistöissä.

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Anna Aaltonen

+358 401  793 985 anna.aaltonen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset