Yle: Kiinteistö- ja 
työympäristöstrategia

Case Study


Lähtökohdat

Ylen omistamat ja käyttämät tilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti vanhanaikaisia sekä taloudellisesti tehottomassa käytössä. Tilojen ei koettu tukevan viihtyisää ja imagollisesti edustavaa media-alan työympäristöä toimialan halutuimpana työpaikkana. Ylellä oli tarve ja tahtotila selvittää voidaanko kiinteistöpääomia vapauttaa työympäristön kehittämiseen ja ydintoimintaan. Julkisen yrityksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen myös toimitiloissa.

Työn sisältö

Laadittiin kiinteistö- ja toimitilastrategia, missä kuvattiin polku viihtyisämmän media-alan työympäristön kehittämiseksi ja sen rahoittamiseksi koko Suomessa. Työn aikana tehtiin taloudelliset analyysit, henkilöstön työympäristökysely ja YLEn johdon haastattelut, jotka osoittivat tarpeen uudenlaisen työympäristön kehittämiselle. Työn yhteydessä luotiin vaihtoehtoisia kehitysskenaariota, joissa tarkasteltiin Ylen työympäristöparannusten toteuttamista ja taloudellista tilannetta 15 vuoden aikajänteellä. Lopuksi valittiin toteuttamiskelpoisin kehityspolku strategian toteuttamiseksi. Työn jatkona aloitettiin perusparannusten suunnittelu, alueellinen kaavakehitys ja kiinteistöjen myyntijärjestelyt. 

Hyödyt

- Kiinteistö- ja toimitilastrategia 2015
- Vuotuisten CO2 päästöjen väheneminen (-35%)
- Tilankäytön tehostuminen (-40%)
- Pääomien vapautuminen
- Luovan työn edellytysten parantuminen
- Media-alan parhaimman työpaikkaimagon säilyttäminen

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Anna-Liisa Sarasoja

+ 358 40 193 1083 anna-liisa.sarasoja@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset