VR:n kiinteistö-strategian kehittäminen

Case Study


Lähtökohdat

VR on yli 650 000 m2 kiinteistökannallaan yksi Suomen suurimmista kiinteistöjen käyttäjäomistajista. Kiinteistöt ovat merkittävä omaisuuserä mutta myös isossa roolissa liiketoimintojen ydintoiminnassa. Työn tavoitteena oli luoda VR-Yhtymä Oy:lle liiketoimintalähtöinen kiinteistöstrategia, joka luo pohjan kiinteistöjen kustannustehokkaalle, liiketoimintoja tukevalle ja tavoitteelliselle johtamiselle.

TYÖN SISÄLTÖ

Newsec laati VR-Yhtymälle kiinteistöstrategian, strategiaa tukevat periaatteet kiinteistöjen salkutukselle sekä loi teemat ja tavoitteet VR-Yhtymän kiinteistöjohtamiselle ja kiinteistötoimelle. Strategiatyön yhteydessä Newsec inventoi VR-Yhtymän kiinteistöomaisuuden. Strategiatyössä tunnistettiin strategiset kiinteistöt ja salkutettiin koko kiinteistömassa. Merkittävimmistä kohteista laadittiin kohdekohtaiset kiinteistöarviot.

Hyödyt

Lopputuloksena VR-Yhtymä sai liiketoimintaa tukevan kiinteistöstrategian, selkeät tavoitteet kiinteistöjohtamiselle, mittariston kiinteistötoimen kehittämiseksi ja ajantasaiset tiedot kiinteistökannasta mukaan lukien kaavoitustilanteen. Salkutustyö toi liiketoimintojen tarpeet ja tavoitteet operatiivisen kiinteistöjohtamisen tasolle. Salkutus toimii pohjana suunniteltaessa kiinteistökohtaisia strategisia linjauksia ja mahdollisia kehitystoimenpiteitä.

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Hannu Ridell

+358 50 559 5527 hannu.ridell@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Vastaavat referenssitapaukset