Investment Management

Investment Management

Newsecin Investment Management -tiimi auttaa niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin sijoittajia laaja-alaisesti kiinteistöomaisuuden strategisessa hallinnoinnissa omistajan silmin. Kokoamme jokaiselle asiakkaalle Newsecin avaintiimin, joka huolehtii asiakkaan kiinteistösijoitusvarallisuudesta yhdessä laaditun strategian mukaisesti. Asiakas saa yhden talon sisältä kaikki sijoituksen elinkaaren aikana tarvittavat palvelut sekä satojen asiantuntijoiden osaamisen vaivatta yhden avaintiimin kautta.

Avaintiimi vastaa aina potentiaalisten ostokohteiden kartoituksesta ja ostoprosessien johtamisesta kohteiden saumattomaan haltuunoton ja aktiivisen pitoajan kautta kohteiden myyntiin. Investment Management -tiimimme avulla sijoittaja pääsee tehokkaasti markkinoille kartoittamaan potentiaalisia ostettavia kohteita sekä toteuttamaan onnistuneita ja tarkoin harkittuja kauppoja. Sijoituksien pitoajalla tiimi vastaa tyhjien tilojen vuokraamisesta sekä kaikkien tarvittavien palveluiden koordinoimisesta varmistaen omistajan tavoitteiden toteuttamisen sekä kohteiden kokonaisvaltaisesta teknisestä, kaupallisesta ja ympäristötavoitteiden mukaisesta kehittämisestä. Aktiivisen hallinnoinnin ja tiimin markkinatuntemuksen avulla taataan myös tarvittaessa sijoituksen onnistunut myynti.

Käytännössä tiimi toimii saumattomassa yhteistyössä asiakkaan kumppanina. Kansainvälinen sijoittaja saa näin paikallisen edustajan, ja kotimaisille tahoille yhteistyö mahdollistaa niin asiantuntijaresurssien lisäämisen niillä osa-alueilla, joilla se nähdään hyödyllisenä strategian toteuttamisen kannalta, kuin kokonaisen osasalkun hallinnoimisen ulkoistamisen. Investment Management -tiimi voi auttaa esimerkiksi sijoitussalkun kasvattamisessa, kiinteistöjen myyntikuntoon laittamisessa tai salkun tuottojen optimoinnissa.

Investment Management -tiimin asiantuntijoilla on vahva kokemus muun muassa transaktioista, sijoitussalkun hallinnoinnista ja palveluiden johtamisesta, kiinteistön arvonmäärityksestä ja erilaisista analyyseistä, rahoituksesta sekä kiinteistöjen vastuullisuudesta.

Newsec tarjoaa Investment Management -palveluita myös muissa Pohjoismaissa, joten laaja-alaista asiantuntijuutta saa kauttamme tarvittaessa yli maiden rajojen.

  • Miksi Newsec? Newsec auttaa asiakkaan strategian toteuttamisessa, muun muassa kiinteistösalkun kasvattamisessa, kiinteistöjen pitoajan aktiivisessa johtamisessa, kiinteistöjen myyntikuntoon laittamisessa ja kiinteistösalkun tuottojen maksimoinnissa
  • Yhden kokeneen avaintiimin kautta käytössä on koko Newsecin satojen asiantuntijoiden osaaminen investoinnin elinkaarelle aina kiinteistön hankinnasta sen myyntiin saakka
  • Investment Management -tiimin palvelun tarjoaminen onnistuu koordinoidusti Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa

Ota yhteyttä

Katariina Sarin Head of Investment Management, Newsec Advisory in Finland, MRICS, Partner +358 50 572 72 82