Vastuullisuus

Kannamme vastuuta ympäristöstä

HELSINGIN TOIMISTOMME ON GREEN OFFICE

Olemme liittyneet WWF:n hallinnoimaan Green Office -verkostoon, ja Helsingin toimistollemme on myönnetty Green Office -merkki. Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöohjelma, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Ohjelman tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen.

Green Office -järjestelmästä hyötyvät ympäristö ja organisaatio yhdessä. Newsecillä tavoitteenamme on Green Office -ohjelman avulla vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää kustannuksissa. Samalla pyrimme lisäämään tietoisuutta ympäristöasioista ja niiden tärkeydestä muun muassa antamalla henkilöstölle hyödyllisiä vinkkejä, joilla voi ottaa ympäristöasiat paremmin huomioon sekä työssä että vapaa-aikana.

Suurimmat ympäristövaikutuksemme liittyvät toimiston sähkönkulutukseen, hankintoihin, liikkumiseen ja jätteiden kierrätykseen. Me Newsecillä kehitämme jatkuvasti keinoja ympäristövaikutustemme parempaan hallintaan ja ekologisen jalanjälkemme pienentämiseen muun muassa tehokkaalla vaikutusten seurannalla sekä motivoimalla henkilöstöä ympäristöasioiden huomioimiseen omassa työssään.

WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti ja luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden toimistoille, joiden ympäristöjärjestelmä täyttää ohjelman edellyttämät kriteerit.

GreenOffice

KANNAMME VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristön kunnioittaminen on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja imagoa. Me Newsecillä palvelemme laaja-alaisesti niin kiinteistösijoittajia, kiinteistöjen omistajia kuin toimitilojen käyttäjiäkin. Tämä mahdollistaa – ja edellyttää – vankkaa ympäristöasioiden osaamista ja osaamisen viemistä myös asiakkaillemme.

Kiinteistöjen rooli ilmastonmuutoksessa on suuri. Suomessa rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 prosenttia energiasta ja tuottaa noin 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Kiinteistöjen päästöistä 80–90 prosenttia syntyy kiinteistön käytön aikana. Meillä Newsecillä on keskeinen rooli kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuuden hallinnassa. Olemme tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä, ja toiminnallamme voimme varmistaa energia- ja ympäristötehokkuustavoitteiden toteutumisen asiakkaidemme kohteissa.

Seuraamme aktiivisesti alan tutkimustietoa, mutta teemme myös konkreettisia toimenpiteitä.

  • Pääkonttorimme on Green Office -sertifioitu.
  • Olemme Finnish Green Building Council -jäsen.
  • Tuemme Baltic Sea Action Groupin toimintaa Itämeren suojelemiseksi.

GreenBuilding

Newsec kumppanina ympäristöraportoinnin kehittämisessä

Lue case study ympäristö- ja vastuullisuuspalveluistamme