Vastuullisuus

Kannamme vastuuta ympäristöstä

Vastuullisuus Newsecissä

Me Newsecillä haluamme edistää kestävämpää yhteiskuntaa, jossa meillä on aktiivinen rooli niin organisaationa, työnantajana kuin yhteistyökumppanina. Uskomme, että läheinen yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa johtaa tehokkaampaan vastuullisuustyöhön. Haluamme jättää positiivisen jäljen yhteiskuntaan toimimalla niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin puolesta.

Yhteiskuntavastuu

Me Newsecillä uskomme vakaasti, että jokainen ihminen on yhtä arvokas. Niinpä arvostamme työilmapiiriä, jossa muita ihmisiä kunnioitetaan ja ymmärretään. Henkilöstöön liittyvät prosessimme ja politiikkamme toteutuvat yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja arvojemme kautta.

Osallistaminen

Tuemme kiinteistöalan opiskelijoita esimerkiksi Newsec Student Award -palkinnolla, jolla palkitaan vuosittain paras alaan liittyvä opinnäytetyö. Teemme myös yhteistyötä eri oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa edistääksemme myönteistä kehitystä alalla. Lisäksi pyrimme osallistamaan ja palkkaamaan esimerkiksi osatyökykyisiä henkilöitä, sillä haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden työllistyä.

Epäillyt väärinkäytökset

Haluamme taata työntekijöillemme mahdollisimman korkeat standardit turvallisuuden ja eettisyyden suhteen. Meillä onkin käytössä ulkoinen järjestelmä, jonka kautta työntekijät voivat anonyymisti raportoida epäillyistä väärinkäytöksistä.

Ympäristövastuu

Me Newsecillä tiedostamme ympäristön kantokyvyn rajat ja kunnioitamme niitä. Pyrimme määrätietoisesti optimoimaan hallinnoimiamme kiinteistöjä, pienentämään energiankulutusta, kannustamaan kestäviin ratkaisuihin sekä vaikuttamaan asiakkaidemme vuokralaisten ympäristökäyttäytymiseen.

Myös arjen teoilla on merkitystä: pyrimme vähentämään ympäristövaikutustamme esimerkiksi suosimalla kestäviä materiaaleja, kierrättämällä, korvaamalla työmatkat videoneuvotteluilla sekä kannustamalla työntekijöitä kulkemaan kokouksiin polkupyörillä ja julkisilla kulkuneuvoilla. Pyrimme aktiivisesti parantamaan työmme ympäristöystävällisyyttä mitattavissa olevien tavoitteiden, avainlukujen ja jatkuvan seurannan avulla. Pääkonttorimme on Green Office –sertifioitu.

Taloudellinen vastuullisuus

Newsecin selkeä raportointi ja viestintä edistävät läpinäkyvyyttä, jonka avulla voimme luoda pitkäkestoisia suhteita sidosryhmiimme. Kaikki työntekijämme auttavat osaltaan vahvistamaan liiketoimintamme luotettavuutta sekä torjumaan lahjontaa ja korruptiota. Newsecillä on käytössä selkeät sisäiset ohjeet korruption torjuntaan. Näin varmistamme, että toimimme kaikki samojen eettisten sääntöjen mukaan.

HELSINGIN TOIMISTOMME ON GREEN OFFICE

Olemme kuuluneet jo kymmenen vuoden ajan WWF:n hallinnoimaan Green Office -verkostoon, ja Helsingin toimistollemme on myönnetty Green Office -merkki. Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöohjelma, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Ohjelman tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen.

Green Office -järjestelmästä hyötyvät ympäristö ja organisaatio yhdessä. Newsecillä tavoitteenamme on Green Office -ohjelman avulla vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää kustannuksissa. Samalla pyrimme lisäämään tietoisuutta ympäristöasioista ja niiden tärkeydestä muun muassa antamalla henkilöstölle hyödyllisiä vinkkejä, joilla voi ottaa ympäristöasiat paremmin huomioon sekä työssä että vapaa-aikana.

Suurimmat ympäristövaikutuksemme liittyvät toimiston sähkönkulutukseen, hankintoihin, liikkumiseen ja jätteiden kierrätykseen. Me Newsecillä kehitämme jatkuvasti keinoja ympäristövaikutustemme parempaan hallintaan ja ekologisen jalanjälkemme pienentämiseen muun muassa tehokkaalla vaikutusten seurannalla sekä motivoimalla henkilöstöä ympäristöasioiden huomioimiseen omassa työssään.

WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti ja luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden toimistoille, joiden ympäristöjärjestelmä täyttää ohjelman edellyttämät kriteerit.

Green Office

KANNAMME VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristön kunnioittaminen on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja imagoa. Me Newsecillä palvelemme laaja-alaisesti niin kiinteistösijoittajia, kiinteistöjen omistajia kuin toimitilojen käyttäjiäkin. Tämä mahdollistaa – ja edellyttää – vankkaa ympäristöasioiden osaamista ja osaamisen viemistä myös asiakkaillemme.

Kiinteistöjen rooli ilmastonmuutoksessa on suuri. Suomessa rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 prosenttia energiasta ja tuottaa noin 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Kiinteistöjen päästöistä 80–90 prosenttia syntyy kiinteistön käytön aikana. Meillä Newsecillä on keskeinen rooli kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuuden hallinnassa. Olemme tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä, ja toiminnallamme voimme varmistaa energia- ja ympäristötehokkuustavoitteiden toteutumisen asiakkaidemme kohteissa.

Seuraamme aktiivisesti alan tutkimustietoa, mutta teemme myös konkreettisia toimenpiteitä.

  • Pääkonttorimme on Green Office -sertifioitu.
  • Olemme Finnish Green Building Council -jäsen.
  • Tuemme Baltic Sea Action Groupin toimintaa Itämeren suojelemiseksi.

GreenBuilding

Newsec kumppanina ympäristöraportoinnin kehittämisessä

Lue case study ympäristö- ja vastuullisuuspalveluistamme