Arvomme

Passion for Colleagues and Clients

Passion for Colleagues and Clients

Newsec on vahvasti arvojohdettu yritys. Toimintamme vankkana perustana ovat neljä arvoamme: Passion for Colleagues and Clients, Excellence, Innovation ja Integrity.

Perusarvomme ilmaisee tapaa, jolla Newsecissä kohtaamme niin toisemme kuin asiakkaammekin. Uskomme, että positiivinen ja arvostava yrityskulttuuri auttaa henkilöstöämme viihtymään, jolloin toiminnan asiakaskeskeisyys syntyy kuin itsestään. Menestyksemme tueksi tarvitsemme sekä henkilöstömme vahvaa osaamista ja panosta kuin myös hyviä asiakassuhteita.

Lue tiedote lahjakäytännöstämme.

Excellence Meille erinomaisuus tarkoittaa kykyä ja halua tuottaa parhaita ratkaisuja ja palveluita, jotka ylittävät sekä asiakkaan odotukset että kilpailijoidemme edellytykset. Erinomaisuudessa ei ole kyse vain kunnianhimosta ja riman asettamisesta korkealle. Se on myös määrätietoisuutta, asioiden toimeenpanemista ja tahtoa jatkaa luovuttamatta, kunnes paras mahdollinen tulos on saavutettu. Erinomaisuus edellyttää meiltä korkeaa ammattitaitoa ja sen jatkuvaa kehittämistä.
Integrity Meille Newsecissä lahjomattomuus tarkoittaa, että jokaisen asiakkaan yksityisyys säilyy sataprosenttisesti ja että jokainen tehtävä suoritetaan asiakkaan parasta ajatellen. Noudatamme työssämme aina korkeaa etiikkaa ja moraalia. Lahjomattomuudessa on kyse kunnioituksesta itseään ja muita kohtaan, itsensä tuntemisesta ja rehellisestä toimintatavasta. Kun emme oikaise moraalisesti kyseenalaisten alueiden poikki, voimme aina olla ylpeitä tekemästämme työstä.
Innovation Innovatiivisuus pitää sisällään taitoa ja tahtoa etsiä, löytää ja toteuttaa uusia ratkaisuja sekä jatkuvasti kehittää toimintatapojamme ja prosessejamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja tarjota heille uusia palvelumuotoja. Newsecissä innovatiivisuus tarkoittaa myös uskallusta rikkoa perinteisiä toimintamalleja, sillä kekseliäisyys vaatii rohkeutta kulkea omia polkujaan. Niillä jotkut ottavat monta lyhyttä askelta joka päivä – toiset taas suuren loikan kaksi kertaa vuodessa. Tarvitsemme molempia lähestymistapoja sekä avoimuutta ja kunnioitusta toistemme ideoita kohtaan, jos aiomme pysyä aina askeleen edellä muita innovoimassa asiakkaillemme uusia ratkaisuja ja meille kannattavaa kasvua.