Newsec Code of Conduct

Newsec Code of Conduct

Arvomme luovat vankan perustan

Olemme vastuullinen toimija. Tekemisemme keskiössä ovat kestävät ratkaisut, osaavat ja hyvinvoivat ihmiset, ja eettinen liiketoiminta.

Jokaisen newsecläisen tulee tietää mikä toiminta on meillä sallittua ja mikä ei. Kannustamme avoimeen kommunikaatioon. Asioiden kyseenalaistaminen ja niistä keskusteleminen ovat osa organisaatiokulttuuriamme ja tapaamme toimia.

 

Newsec code of conduct

Toimintamalli vastuullisiin valintoihin
Eettinen ohjeisto arvojenmukaiseen toimintaan
Punainen lanka päätösten tekemiseen
Pelisäännöt jotka pätevät jokaiseen newsecläiseen

Eettiset periaatteet ohjaavat Newsecin liiketoimintaa ja johtamista

Newsecillä kaiken toiminnan kulmakiviä ovat yhtiömme arvot: Passion for Colleagues and Clients, Excellence, Integrity ja Innovation. Ankkuroimme näihin arvoihin periaatteet siitä, miten hoidamme vastuullisesti liiketoimintaamme ja miten johdamme organisaatiotamme.

Samat arvot ohjaavat ja velvoittavat myös jokaisen Newsecin henkilöstöön kuuluvan työntekemistä ja tapaa kohdata asiakkaat, kollegat sekä muut sidosryhmät. Olemme ylpeitä siitä, että Great Place to Work –tutkimuksissa on noussut vuosittain esiin työntekijöiden vahva luottamus Newsecin liiketoiminnan vastuullisuuteen.

Arvoihin pohjautuu myös Newsecin määrittelemä Code of Conduct eli liiketoiminnan eettiset periaatteet. Uskomme, että vaatimukset liikekumppanien toiminnan eettisyyden varmentamiseksi korostuvat jatkossa yhä selvemmin. Niinpä haluamme avoimesti kertoa asiakkaillemme ja muille kumppaneillemme, millaiset periaatteet meidän toimintaamme ohjaavat. Edellytämme vastaavien periaatteiden noudattamista myös kaikissa tekemissämme hankinnoissa.

Haluamme varmistaa, että Code of Conduct -ohjeissa määritellyt eettisen liiketoiminnan periaatteet on ymmärretty samalla tavalla läpi organisaatiomme. Niitä on käsitelty tiimitasolla osana muun vastuullisuustyömme jalkautusta, mutta tämän lisäksi jokainen Newsecin henkilökuntaan kuuluva käy läpi digitaalisen Code of Conduct –koulutuksen.

 

Anna-Liisa Sarasoja ja Mikko Tenhola

Konsulttiliiketoiminta perustuu korostetusti luottamukseen, ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Uskomme, että eettisyys ja läpinäkyvä toimintatapa tuovat menestystä, lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja vievät koko toimialaa eteenpäin. Tätä haluamme olla edistämässä kiinteistöalan etujoukossa.

Anna-Liisa Sarasoja
Toimitusjohtaja
Newsec Property Asset Management Finland

Mikko Tenhola
Toimitusjohtaja
Newsec Advisory Finland

Tutustu Newsec Code of Conductin osa-alueisiin

Lakien noudattaminen Lue lisää
Tietojen luottamuksellisuus Lue lisää
Yhdenvertainen kohtelu Lue lisää
Ympäristövaikutusten minimoiminen Lue lisää
Korruptionvastaisuus Lue lisää
Terveys & turvallisuus Lue lisää
Arvojohtaminen Lue lisää
Eturistiriidat Lue lisää
Reilu kilpailu Lue lisää
Sisäpiirintieto Lue lisää
Avoin viestintä & Newsecin brändi Lue lisää
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Lue lisää

Toimintamalli, kun et ole varma miten toimia

Me Newsecillä haluamme aina toimia arvojemme mukaisesti ja oikein. Oheisen kaavion neljä kysymystä luotsaavat sinut Newsec Code of Conduct -periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Kun olet epävarma oikeasta tavasta toimia, kannustamme sinua keskustelemaan asiasta avoimesti ensisijaisesti esihenkilösi kanssa. Voit myös aina kääntyä Legal & Compliance -tiimin puoleen.

Vakavien väärinkäytösepäilyjen ja epäeettisen toiminnan osalta voit myös tehdä nimettömän ilmoituksen Whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti verkkosivulla https://wb.2secure.se/wbui/ tai soittamalla numeroon +46 771779977. Jos haluat raportoida ilmoituksen henkilökohtaisesti, tee tapaamispyyntö rekisteröimällä ilmoitus edellä olevan linkin kautta. Jos väärinkäytösepäily koskee Property Asset Management-liiketoimintaa, käytä koodia nsa958; Advisory-liiketoiminnan osalta koodi on nse058.

Whistleblowing policy

Whistleblowing privacy policy

Kaavio_CoC