Arvojohtaminen

Olemme vahvasti arvojohdettu organisaatio ja arvot kulkevat punaisena lankana läpi koko toimintamme. Johdon ydintehtävänä onkin toteuttaa tärkeimmän arvomme "Passion for Colleagues and Clients’" teema luomalla ja vaalimalla oikeanlaista organisaatiokulttuuria, jossa henkilöstämme viihtyy ja kokee aidosti, että heidän työtään arvostetaan. Arvojamme ovat myös Excellence, Innovation ja Integrity, jotka kaikki näkyvät jokapäiväisessä kanssakäymisessä, päätösten tekemisessä sekä onnistumisien ja innovaatioiden esille nostamisessa. Arvojohtamisen tulokset myös näkyvät, ja olemmekin olleet Great Place to Work-tutkimuksen mukaan yksi Suomen parhaita työpaikkoja jo yli 10 vuotta.

Käytännössä arvot tarkoittavat meillä yhteistyökykyä, joustavuutta, työyhteisön pelisääntöjen noudattamista, erinomaista työnjälkeä, 100-prosentisen vastuun kantamista, muutoskykyä, innovatiivisuutta, avoimuutta uusille ideoille, yrittäjähenkisyyttä, oma-aloitteisuutta sekä rehellisyyttä ja luottamuksellisuutta. Meillä esimiesten ja koko työyhteisön vastuulla on ryhtyä toimenpiteisiin, jos huomaa jonkun käyttäytyvän arvojemme vastaisesti. Odotamme samanlaista sitoutumista arvoihin myös asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme, emmekä tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät pysty sitoutumaan arvomaailmaamme.

Arvot ovat meille enemmän kuin sananhelinää: uskomme rehellisesti arvojen mukaisen toiminnan vaalivan erityistä organisaatiokulttuuriamme ja ohjaavan arjen toimintaa organisaatiomme joka tasolla.

Takaisin Code of Conduct -sivulle.

Esimerkkejä

Toimit tiiminvetäjänä. Tiimisi tuore kollega esittää sinulle idean uudesta ja tehokkaammasta tavasta suoriutua tehtävästä, joka on vuosia tehty samalla tutulla tavalla. Millainen on oikeanlainen reagointi ehdotukseen?

Innovatiivisuus ja avoin suhtautuminen uusiin ideoihin ovat kehityskeskeisen liiketoimintamme edellytyksiä. Kollegoiden kuuntelun ja huomioimisen avulla meidän ja asiakkaidemme on mahdollista hyötyä jokaisen newsecläisen panoksesta. Suhtaudut kollegasi ehdotukseen objektiivisesti ja avoimin mielin; viet idean eteenpäin, jotta myös muut kollegat voivat hyötyä innovaatiosta.

Toimit esimiehenä tiimissä, josta olet aina ollut ylpeä. Tiimisi osaa hommansa: työt hoidetaan ammattitaidolla, tiimin toimintatapoja kehitetään yhdessä ja apua saa aina tiukan paikan tullen. Viimeisen parin kuukauden aikana olet kuitenkin kiinnittänyt huomiota yhden tiimiläisesi toistuvasti tekemiin virheisiin, jotka sitten jäävät muiden tiimiläisten korjattavaksi. Pohdit onko kyseessä alisuoriutuminen. Miten sinun tulisi toimia?

Otat asian puheeksi kahden kesken tiimiläisesi kanssa. Nyt olisi tärkeintä kysyä ja kuunnella, eikä vetää tilanteesta heti omia johtopäätöksiä. On tärkeää, että kollegasi tuntee tulevansa kuulluksi ennen kuin teet päätöksen miten asiaa aletaan ratkaista. Uskomme avoimeen kommunikaatioon ja myös vaikeista asioista pitää pystyä puhumaan. HR tukee ja auttaa tarvittaessa, jotta tilanteeseen saadaan ratkaisu.