Eturistiriidat

Toimiessamme monipuolisena kiinteistöalan asiantuntijaorganisaationa emme voi välttyä tilanteilta, joissa eturistiriitoja syntyy. Saatamme esimerkiksi toimia kiinteistökaupassa sekä myyjän että ostajan edustajina; hoitaa vuokraustoimeksiantoa omistaja-asiakkaalle ja vuokralaiseksi valikoituu Newsecin edustama yhtiö; hoitaa kilpailutusta asiakkaan kiinteistöyhtiölle, jossa yhden toimittajan omistaa Newsec-kollegan lähipiiriin kuuluva henkilö.

Jokainen asiakkaamme ansaitsee yhdenvertaisen kohtelun; emme priorisoi ketään toisen edelle. Oman tai läheisen edun tavoittelu työtehtävien hoidossa ei ole hyväksyttävää. Kohtelemme ystäviämme ja sukulaisiamme kuten muitakin yhteistyökumppaneitamme, eivätkä henkilökohtaiset suhteet yhteistyökumppaneihin vaikuta päätöksentekoomme.

Tärkeintä näissä tilanteissa on eturistiriidan tunnistaminen ja avoin kommunikointi asiakkaan ja/tai yhteistyökumppanin kanssa. Tarvittaessa liiketoimi voidaan jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi tai newsecläinen, jonka riippumaton päätöksentekokyky saattaa olla vaarantunut mahdollisen henkilökohtaisen eturistiriidan takia, voidaan siirtää päätöksentekoprosessin ulkopuolelle.

Yleisen luottamuksen turvaamiseksi tarkastelemme esteellisyystilannetta objektiivisesti pohtimalla miltä tilanne näyttäisi ulkopuolisen silmin.

Takaisin Code of Conduct -sivulle.

Esimerkkejä

Vastaat uuden hankinnan kilpailutuksesta asiakkaan kiinteistöyhtiölle. Erääksi tarjoajista paljastuu yritys, jossa sukulaisesi on osakkaana. Tämä tarjous ei kuitenkaan ole asiakkaan kiinteistöyhtiön kannalta kokonaisuutena paras. Kuinka toimit?

Et anna henkilökohtaisten suhteidesi vaikuttaa päätöksentekoon, joten pidättäydyt tehtävästä ja valinta tehdään asiakkaan kiinteistöyhtiön edun mukaisesti riippumattoman työntekijän toimesta.

Entinen kollegasi pyytää sinua sivutoimiseksi osakkaaksi yritykseen, jonka toimiala on osittain sama Newsecin kanssa. Voitko suostua ehdotukseen?

Keskustele asiasta esihenkilösi kanssa, jolloin Newsecillä voidaan huolellisesti arvioida, voiko yritystoiminnasta aiheutua eturistiriitoja. Käsillä on todennäköisesti eturistiriitatilanne, joka voi vaikuttaa niin Newsecin asiakkaiden kuin Newsecin etuihin.