Lakien noudattaminen

Noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme ja edellytämme samaa sekä asiakkailtamme että muilta yhteistyökumppaneiltamme. Newsecillä lainsäädännön noudattaminen on jokaisen newsecläisen vastuulla. Kukin yhteisömme jäsen on vastuussa omaan työnkuvaansa liittyviin lakeihin, sääntöihin ja ohjeisiin sekä muihin omaan työhönsä sovellettaviin erityissääntöihin perehtymisestä ja niiden noudattamisesta.

Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, henkilötietojen käsittelyä, rahanpesun ja terrorismin torjuntaa sekä työturvallisuutta.

Newsec seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan ja liiketoiminta-alueensa muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti asiakkaiden, vuokralaisten, järjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.

Takaisin Code of Conduct -sivulle.

Esimerkkejä

Työskentelet asiantuntijana Newsecillä ja vastuualuettasi koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutoksia. Miten voit valmistautua tuleviin muutoksiin?

Asiantuntijana sinun on tärkeää seurata oman vastuualueesi lainsäädäntöä, tiedostaa tulevat muutokset ja huomioida miten ne tulevat vaikuttamaan toimintaasi. Tiimikohtaiset ohjeistukset takaavat toimintamme lainmukaisuuden ja vaalivat työmme korkeaa laatua. Newsecin Legal & Compliance –tiimi seuraa liiketoimintaamme koskevia lakimuutoksia ja tiedottaa niistä kollegoille tarvittaessa. Legal & Compliance -tiimin puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä tulevien muutosten tai muiden juridisten pulmien askarruttaessa mieltä.

Malttamaton, uusi asiakas haluaa sopimukseen nimet alle viikon loppuun mennessä. Sopimusehdoista on päästy yksimielisyyteen, mutta asiakkaan päässä rahanpesulain mukainen asiakkaan tunnistamisprosessi (KYC) on vielä kesken. Voitko edetä sopimuksen allekirjoittamisen kanssa ja hoitaa tunnistamisen kuntoon seuraavalla viikolla?

Newsec on rahanpesulain määrittelemä ilmoitusvelvollisena velvoitettu tunnistamaan asiakkaansa ennen asiakassuhteen solmimista. Sopimusta ei voida allekirjoittaa ennen kuin tunnistaminen on hoidettu kunnialla loppuun.