Tietojen luottamuksellisuus

Luottamukselliset tiedot pysyvät meillä salassa liittyivätpä ne sitten Newsec-yhtiöiden tai konsernimme toimintaan, henkilökuntaan, asiakkaisiin, toimeksiantajien vastapuoliin tai yhteistyökumppaneihin. Luottamuksellista tietoa ovat mm. liikesalaisuudet, liiketoimintasuunnitelmat ja -ideat, taloudellinen data, tarjous tai toteutusvaiheessa olevien projektien tietyt tiedot, ei-julkiset hintatiedot, henkilöstöasiat, tiedot ja selvitykset mahdollisista sopimattomista menettelyistä, kirjanpito- ja tilinpäätösasiat, sekä muut liiketoimintaan liittyvät luottamukselliset seikat, prosessit ja menettelytavat.

Henkilötietoja koskee ehdoton salassapito ja käsittelemme niitä ainoastaan lain mukaisin perustein ja vain lain mahdollistamiin tarkoituksiin. Huomioimme tietosuojaperiaatteet henkilötietoja käsitellessä.

Käytämme tietojärjestelmiä ja viestintäkanavia sopimusten, ohjeistusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Tarkoituksena on taata tietoaineistolle ja tietojärjestelmille paras mahdollinen suoja. Fyysiset dokumentit säilytämme asianmukaisesti turvattuna joko toimitiloissamme tai ulkopuolisen arkistointipalvelun tiloissa. Teemme aina parhaamme ettei luottamuksellista tai tärkeää tietoa häviä tai joudu ulkopuolisten käsiin.

Takaisin Code of Conduct -sivulle.

Esimerkkejä

Osallistut tarjouksen laatimiseen Newsecillä. Ystäväsi on töissä yrityksessä, jolle tarjous tehdään. Keskustelusi ystäväsi kanssa ajautuu työasioihin. Hän tietää käynnissä olevasta kilpailutuksesta, mutta ei tunne sen yksityiskohtia. Ystäväsi epäilee Newsecin olevan yksi tarjoukseen osallistuvista yhtiöistä. Voitko kertoa Newsecin osallistuvan tarjouskilpailuun ja yrittää onkia ystävältäsi tietoja, joista voisi olla Newsecille hyötyä tarjousta tehdessä?

Et voi kertoa ystävällesi tarjoukseen osallistumisesta saatikka pohdinnasta, jota Newsecillä on sisäisesti käyty tarjouksen osalta. Newsecin liiketoimintaan liittyvät julkistamattomat tiedot ovat luottamuksellisia etkä voi kertoa niistä ulkopuolisille. Lisäksi on todennäköistä, että tarjouksen osalta on solmittu salassapitosopimus. Koska toimimme arvojemme mukaisesti myös työajan ulkopuolella, et voi myöskään kalastella ystävältäsi tietoja, joita Newsec voisi tarjouspyynnössä hyödyntää.

Saat kollegalta sähköpostin, jonka otsikko ihmetyttää sinua ja epäilet ettei posti välttämättä ole tarkoitettu sinulle. Avaat sähköpostin ja toteat, että se on osoitettu kollegallesi palkkahallinnossa. Samalla huomaat, että sähköpostin liitteenä on luottamuksellisia palkkatietoja. Tiedät, ettei tämän tiedon pitäisi olla hallussasi. Miten sinun tulee toimia?

Tuhoat sähköpostin avaamatta liitetiedostoa. Huolehdit postin tuhoamisesta myös deleted items -kansiosta. Lisäksi ilmoitat sähköpostin lähettäjälle, että posti tuli vahingossa sinulle. Sinun ei koskaan pidä hyödyntää saamaasi luottamuksellista tietoa, tulipa se sinulle mitä kautta tahansa.