Yhdenvertainen kohtelu

Erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen muodostavat tärkeän osan organisaatiokulttuuriamme. Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita, jotka ovat olennaisia tekemissämme henkilöstövalinnoissa, palkkauksessa, työssä etenemisessä ja muissa henkilöstöasioissa. Pyrimme päämäärätietoisesti yhdenvertaiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, alkuperästä, ihonväristä, uskonnosta, vakaumuksesta, kielestä, poliittisesta mielipiteestä, kansallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vammaisuudesta riippumatta.

Sitoudumme jokaisen työntekijän arvioimiseen tämän pätevyyden, taitojen ja kokemusten perusteella. Maksamme samanarvoista palkkaa samanarvoisesta työstä kaikissa Newsecin tehtävissä. Palkat ja etuudet ovat Newsecillä minimissään lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia. Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki ohjaavat osaltaan päivittäistä toimintaamme.

Odotamme asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme toimivan näiden samojen periaatteiden mukaisesti.

Takaisin Code of Conduct -sivulle.

Esimerkkejä

Toimit esimiehenä ja olet rekrytoimassa tiimiin uutta työntekijää. Käyt läpi tehtävään tulleita hakemuksia. Eräs tehtävää hakeneista henkilöistä on aviopuolisosi sisarus. Olet aina pitänyt häntä hyvänä tyyppinä, jonka talousvaikeuksiin työpaikka olisi suuri apu. Tässä olisi myös oiva tilaisuus tehdä rekryvinkki, josta hyötyisit itse taloudellisesti palkattuasi tämän ansioituneen hakijan. Miten sinun tulisi menetellä?

Kohtelet kaikkia hakijoita yhdenvertaisesti etkä anna henkilökohtaisen suhteen takia henkilölle etulyöntiasemaa hakuprosessissa. Lisäksi ymmärrät eturistiriitatilanteen ja jääväät itsesi päätöksentekoasemasta kyseisen henkilön suhteen. Jos mahdollista, siirrät koko rekrytoinnin kollegan hoitoon. Huomioit myös, että esihenkilönä et voi saada rekrypalkkiota rekrytoinnista omaan tiimiisi.

Olet valitsemassa perustetulle liiketoimintayksikölle uutta tiiminvetäjää, ja jäljellä olevista kandidaateista toinen on kertonut käyttämättömistä isyysvapaistaan. Voitko ottaa tämän tiedon huomioon päättäessäsi kumman kandidaateista palkkaat?

Valitset ehdokkaan heidän taitojensa ja osaamisensa perusteella, etkä anna henkilökohtaisen syyn vaikuttaa valintaasi. Yhdenvertainen kohtelu on Newsecin arvojen kulmakiviä.