Vastuullisuus


Vastuu ympäristöstä

Ympäristön kunnioittaminen nähdään osana yrityksen yhteiskuntavastuuta ja imagoa. Newsec alansa suurimpana toimijana palvelee niin kiinteistösijoittajia ja -omistajia kuin toimitilojen käyttäjiä, mikä mahdollistaa sekä edellyttää ympäristöasioiden tuntemista, osaamista ja viemistä asiakkaalle.

Kiinteistöjen rooli ilmastonmuutoksessa on tärkeä. Rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 % energiasta, ja tuottaa 40 % hiilidioksidipäästöistä Suomessa. Kiinteistöjen päästöistä 80-90 % syntyy kiinteistön käytön aikana. Newsecillä on keskeinen rooli kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuuden hallinnassa. Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuutta ja toiminnallamme voimme varmistaa energia- ja ympäristötehokkuustavoitteiden toteutumisen asiakkaidemme kohteissa.

Seuraamme aktiivisesti alan tutkimustietoa. Pääkonttorimme on Green Office -sertifioitu, ja olemme Finnish Green Building Council -jäseniä. Lisäksi olemme jo muutaman vuoden tukeneet Baltic Sea Action Groupin toimintaa Itämeren suojelemiseksi.

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Green Office

Newsec on liittynyt WWF:n hallinnoimaan Green Office -verkostoon ja yhtiön Helsingin toimistolle on myönnetty Green Office -merkki. Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Sen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen.

Green Office -järjestelmästä hyötyvät ympäristö ja organisaatio yhdessä. Newsecin tavoitteena on Green Office -ohjelman avulla vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää kustannuksia. Samalla tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristöasioista ja niiden tärkeydestä. Ohjelman avulla pyritään antamaan hyödyllisiä vinkkejä, joita voi hyödyntää sekä toimistossa, työn tekemisessä että vapaa-aikana.
Suurimmat ympäristövaikutuksemme liittyvät toimiston sähkönkulutukseen, hankintoihin, liikkumiseen ja jätteiden kierrätykseen. Kehitämme keinoja ympäristövaikutuksemme hallintaan ja pienentämiseen muun muassa tehokkaalla vaikutusten seurannalla ja motivoimalla toimiston käyttäjiä ekotehokkuuteen omassa työssään.

WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti ja luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden niille toimistoille, joiden ympäristöjärjestelmä täyttää ohjelman edellyttämät kriteerit.

Finnish Green Building CouncilGreen Office

Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.