KIINTEISTÖARVIOINNIT 
ja analyysit

Julkishallinto


Kiinteistöarvioinnit ja analyysit

Newsec tarjoaa luotettavaa, monipuolista, syvällistä ja laajaa asiantuntijaosaamista julkisen sektorin eri toimijoille päätöksenteon, kiinteistökehittämisen, kiinteistöstrategian ja kiinteistöluovutuksen tueksi. AKA-auktorisoitujen kiinteistöarvioitsijoidemme markkinatuntemus kattaa koko maan. Newsecillä on syvällinen tuntemus kuntien maapolitiikasta.

Arvioimme vuosittain useita erikoiskiinteistöjä, kuten satama-alueita, kouluja, kirkkoja, sairaala-alueita ja museoita. Teemme kiinteistö- ja kaavatalouden hyötyanalyysejä keskustakehitys- ja infrahankkeisiin, kuten raide- ja tieliikenteen muutostilanteisiin. Laadimme hintavyöhyketarkasteluja tontti- ja raakamaa-alueille. Avustamme myös kiinteistöstrategian toteuttamisessa inventoimalla, arvioimalla ja salkuttamalla kiinteistöomaisuutta.

Luotettavat arviot ja analyysit
Tulosten avulla toimijat pystyvät etenemään hinnoittelu-, myynti-, investointi- ja kiinteistökehityshankkeissaan.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Hannu Ridell

+358 50 559 5527 hannu.ridell@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Kiinteistösalkkustrategiat

Olemassa oleva kiinteistösalkku on usein lopputulos usean vuoden investoinneista, jotka kukin on tehty investointiajankohdan suhteen parhailla silloin saatavilla olleilla tiedoilla. Aika ajoin on kuitenkin hyvä tarkistaa tai jopa laatia aivan uusi kiinteistöportfoliostrategia ja tätä kautta saada suositukset optimaalisesta salkkurakenteesta, joka vastaa sitä tuotto-riskisuhdetta, jota halutaan.

Ennen kuin pitkäaikaisen strategian toteuttamisesta päätetään, tarvitaan tarkka ja kattava pohjatyö strategiaa varten. Olemme tässä parhaimmillamme - meiltä saat myös vankan asiantuntija-avun strategian toteuttamiseen, olipa sitten kyseessä kiinteistöjen myynnit salkusta tai ostot salkkuun.

Toimitilastrategiat
Strateginen toimitilajohtaminen on yhteisön merkittävän voimavaran eli tilaresurssin haltuunotto. Toimitilat, niihin liittyvä varallisuus ja palvelut sekä riskienhallinta pitää integroida liiketoimintaan läpinäkyvästi. Newsec voi analysoida yhteisönne toimitilasalkun ja sen nykytilanteen. Selvitystyössä käymme läpi paitsi liiketoiminnan tarpeet mutta myös tilakannan ja varallisuuden ja toisaalta organisaation ja palveluiden näkökulmat. Analyysin tavoitteena on löytää merkittävät säästökohteet ja tehdä ehdotukset tilasalkun ja tilapalveluiden kehittämisestä.

Kiinteistö- ja toimitilastrategiat tulevaisuuden tarpeisiin
Koko Pohjois-Euroopan laajin ja syvällisin arviointi- ja analyysiosaamisemme yhdistettynä vahvaan käyttäjätuntemukseemme sekä vuokraus- ja kaupanteko-osaamiseemme mahdollistaa hyvän näkemyksen strategioiden laatimiseen.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Juhani Reen

+358 50 1696 juhani.reen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Case studies