KIINTEISTÖARVIOINNIT 
ja analyysit

Yritykset


Kiinteistöarvioinnit ja analyysit

Kiinteistöjen käyttäjille ja käyttäjäomistajille analysoimme eri vaihtoehdot markkinoiden sekä yrityksen toiminnan kannalta. Tavoitteena on mm. pääoma-arvojen optimointi. Vastaamme esimerkiksi kysymykseen kannattaako kiinteistöt omistaa vai olla vuokralla sekä mikä on kokonmaistaloudellisesti yrityksen strategian puitteissa paras ratkaisu.

Palveluitamme ovat muun muassaliiketoimintalähtöisen kiinteistöstrategian luominen, kiinteistömassan inventointi, salkutus ja toimenpidesuositukset, kiinteistöjen ja kiinteistösalkkujen arviointi, yksittäisten kohteiden vaihtoehtoiset kehitysskenaariot ja exit-polut, tilankäytön ja kiinteistökustannusten optimointi sekä työympäristökehittäminen.

Monipuoliset palvelut kaikkiin tilojen käyttäjien ja käyttäjäomistajien tarpeisiin
Kokoamme aina jokaiseen projektiin Newsecin parhaan osaamisen.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Hannu Ridell

+358 50 559 5527 hannu.ridell@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Kiinteistösalkkustrategiat

Olemassa oleva kiinteistösalkku on usein lopputulos usean vuoden investoinneista, jotka kukin on tehty investointiajankohdan suhteen parhailla silloin saatavilla olleilla tiedoilla. Aika ajoin on kuitenkin hyvä tarkistaa tai jopa laatia aivan uusi kiinteistöportfoliostrategia ja tätä kautta saada suositukset optimaalisesta salkkurakenteesta, joka vastaa sitä tuotto-riskisuhdetta, jota halutaan.

Ennen kuin pitkäaikaisen strategian toteuttamisesta päätetään, tarvitaan tarkka ja kattava pohjatyö strategiaa varten. Olemme tässä parhaimmillamme - meiltä saat myös vankan asiantuntija-avun strategian toteuttamiseen, olipa sitten kyseessä kiinteistöjen myynnit salkusta tai ostot salkkuun.

Toimitilastrategiat
Strateginen toimitilajohtaminen on yrityksen merkittävän voimavaran eli tilaresurssin haltuunotto. Toimitilat, niihin liittyvä varallisuus ja palvelut sekä riskienhallinta pitää integroida yrityksen liiketoimintaan läpinäkyvästi. Newsec voi analysoida yrityksenne toimitilasalkun ja sen nykytilanteen. Selvitystyössä käymme läpi paitsi liiketoiminnan tarpeet mutta myös tilakannan ja varallisuuden ja toisaalta organisaation ja palveluiden näkökulmat. Analyysin tavoitteena on löytää merkittävät säästökohteet ja tehdä ehdotukset tilasalkun ja tilapalveluiden kehittämisestä.

Kiinteistö- ja toimitilastrategiat tulevaisuuden tarpeisiin
Koko Pohjois-Euroopan laajin ja syvällisin arviointi- ja analyysiosaamisemme yhdistettynä vahvaan käyttäjätuntemukseemme sekä vuokraus- ja kaupanteko-osaamiseemme mahdollistaa hyvän näkemyksen strategioiden laatimiseen.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Juhani Reen

+358 50 1696 juhani.reen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Case studies