Kiinteistökaupan 
Neuvonanto

KIINTEISTÖSIJOITTAJAT


Myyntineuvonanto

Newsecin Capital Markets -tiimillä on pitkä kokemus kiinteistöjen menestyksekkäästä myyntineuvonannosta. Tiimillämme on erinomaisen suhteet niin alueellisiin, kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin kiinteistösijoittajiin, mikä varmistaa aina parhaan sijoittajan ja korkeimman hinnan myytävälle kohteellenne. Toimimme neuvonantajana sekä kiinteistöjen ostoissa että myynneissä. Palvelumme varmistaa kohteelle parhaan kauppahinnan markkinoilta ja tehokkaasti johdetun kauppaprosessin, minimoiden sijoittajan ajankäytön. Myyntineuvonannossa olemme saavuttaneet markkinajohtajan aseman suurimpien kauppojen järjestelijänä.

Myyntineuvonantomme sisältää myyntistrategian luomisen kohteelle, täyden vastuun myyntiprosessin koordinoinnista ja eteenpäinviemisestä sekä kaupallisen neuvonannon lopullisen kaupan neuvottelussa. Vahva kansainvälinen kokemuksemme ja erinomainen tietotaitomme kiinteistökaupoista luo edellytykset kaupan onnistumiselle.

Paras mahdollinen hinta markkinoilta ja myyjälle vaivaton kauppaprosessi
Newsecillä on ammattitaitoinen ja kokenut tiimi sekä erinomaiset kontaktit ulkomaisiin ja kotimaisiin sijoittajiin.

 

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

 

Mikko Tenhola

+358 40 500 1310 mikko.tenhola@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Ostoneuvonanto

Newsecin Capital Markets -tiimillä on pitkä kokemus kiinteistöjen menestyksekkäästä ostoneuvonannosta. Kokenut tiimimme tarjoaa asiakkaalle ammattimaista neuvonantopalvelua, mikä varmistaa parhaan mahdollisen kauppahinnan kohteen ostajalle. Ostoprosessissa minimoimme sijoittajan ajankäytön ja koordinoimme sijoittajan Due Diligence vaiheen ja teemme kohteen kaupallisen analyysin käyttäen hyväksi vahvaa markkinatietämystämme ja kokemusta paikallisesta transaktiomarkkinasta.

Me Newsecillä voimme halutessasi kantaa vastuun koko kauppaprosessista, suunnittelusta neuvottelujen koordinointiin ja tietenkin kaupan viimeistelyyn. Vahva kansainvälinen kokemuksemme ja tietotaitomme luo erinomaiset edellytykset kaupan objektiiviseen arviointiin ja riskien analysointiin. Laadimme suunniteltuun kiinteistökauppaan liittyvän ostostrategian toimintasuosituksineen.

Ammattitaitoinen tiimimme löytää oikeat myyjäehdokkaat ja pystyy neuvottelemaan markkinoilta saatavan parhaan hinnan. Markkinanäkemyksemme perustuu Pohjoismaiden suurimman analyysitiimin kattaviin kiinteistöanalyyseihin ja markkinoiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen.

Ostajalle kiinnostavien kohteiden tunnistaminen ja analysointi sekä ostoprosessin kokonaisvaltainen hallinta
Newsecin ammattimainen Capital Markets -tiimi tunnistaa ostajan strategiaan sopivat ostokohteet laajan markkinatuntemuksensa ja erinomaisten sijoittajakontaktien avulla. Newsecin kokonaisvaltainen kohdeanalyysi tunnistaa ostokohteen riskit ja mahdollisuudet sijoittajalle.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

 

Mikko Tenhola

+358 40 500 1310 mikko.tenhola@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Corporate Finance

Newsec toimii neuvonantajana oman ja vieraan pääoman hankinnassa sekä kiinteistörahoituksen uudelleenjärjestelyissä. Autamme asiakkaitamme vapauttamaan kiinteistöihin sitoutunutta pääomaa mm. myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyllä. Suunnittelemme ja toteutamme yritysten rakennejärjestelyt ja kiinteistörahastojen perustamiset. Skenaario- ja liiketoiminta-analyysien avulla arvioimme kiinteistöjen tuotto- ja arvonnousupotentiaalit sekä toimintaan mahdollisesti liittyvät riskit.

Neuvomme asiakkaitamme järjestelyiden kaikissa vaiheissa. Vahvan kansainvälinen verkostomme, kokemuksemme ja tietotaitomme avulla autamme asiakkaitamme toteuttamaan hankkeet onnistuneesti.

Kattavat rahoitusvaihtoehdot kiinteistökauppoihin
Newsecillä on laajat rahoittajakontaktit ja rahoitusjärjestelyjen osaaminen

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

 

Mikko Tenhola

+358 40 500 1310 mikko.tenhola@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Kiinteistösijoitusstrategiat

Kiinteistönomistajien olemassa oleva kiinteistösalkku on usein lopputulos usean vuoden investoinneista ja kehittämisestä. Kiinteistösalkkua on kehitetty ja hoidettu investointiajankohdan suhteen parhailla silloin saatavilla olleilla tiedoilla ja taidoilla. Koska kiinteistösijoitusmarkkina on jatkuvassa muutoksen tilassa, on aika-ajoin hyvä tarkistaa olemassaolevan strategian toimivuus ja mahdollisesti laatia uusi kiinteistösijoitus- ja portfoliostrategia, joka vastaa nykyistä markkinatilannetta ja myös kiinteistöomistajan tavoittelemaan tuotto-riskisuhdetta

Ennen kuin pitkäaikaisen strategian toteuttamisesta päätetään, tarvitaan tarkka ja kattava pohjatyö strategiaa varten. Newsec on tässä parhaimmillaan – meillä on erinomainen markkinatuntemus ja paras näkemys kiinteistösijoitusmarkkinasta ja sen toimijoista. Kaupankäyntiyksikkö pystyy erinomaisella osaamisellaan ja sijoittajatuntemuksellaan toteuttamaan uutta kiinteistöstrategiaa, olipa sitten kyseessä kiinteistöjen myynnit salkusta tai uusien kohteiden ostot kiinteistösalkkuun.

Kiinteistösijoitusstrategia vastaamaan sijoittajan tuotto-riski suhdetta.
Newsecin erinomainen kiinteistömarkkinatuntemus ja tieto käyttäjien ja sijoittajien tulevaisuuden trendeistä ja tarpeista luovat pohjan toimivalle kiinteistösijoitusstrategialle.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Juhani Reen

+358 50 1696 juhani.reen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Infrastruktuuri ja energia

Newsec on johtava neuvonantaja infrastruktuuri- ja tuulivoimainvestoinneissa. Autamme teitä investointien pääomahankinnassa sekä hankkeiden myynnissä ja kehityksessä. Newsecillä on kattavat kontaktit kansainvälisiin infrastruktuurisijoittajiin ja laajat referenssit läpiviedyistä hankkeista Pohjoismaissa.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Juhani Reen

+358 50 1696 juhani.reen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Case studies