KIINTEISTÖKAUPAN 
NEUVONANTO

YRITYKSET


Myyntineuvonanto

Newsec Capital Markets tarjoaa yrityksille ammattimaista neuvonantopalvelua kiinteistökauppoihin. Yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaan samanaikaisesti kuin ammattilaisemme hoitavat kiinteistökauppaprosessin ja hakevat kiinteistöistä parhaan mahdollisen hinnan markkinoilta. Meillä on erinomainen kokemus eri puolilla Suomea toteutetuista yritysten sale-and-lease-back -järjestelyistä, joilla vapautetaan pääomaa ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Yritysten kiinteistökohteiden myynnin yhteydessä laaditaan usein myös vuokrasopimukset, joilla yritys varmistaa, että voi toimia tiloissa pitkäjänteisesti vaikka eivät kiinteistöä omistakaan. Newsecin Capital Markets -tiimi määrittelee vuokrasopimuksen kaupalliset ehdot siten, että kiinteistön kauppahinta maksimoidaan, ottaen kuitenkin huomioon liiketoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet. Newsecin ammattitaitoinen tiimi toimii neuvonantaja vuokrasopimuksen laadinnassa siten, että ehdot ovat mielenkiintoiset kiinteistösijoittajille, unohtamatta kuitenkaan yrityksen etua. Newsec vastaa myyntiprosessin toteuttamisesta ja kohteiden markkinoinnista kaikille potentiaalisille sijoittajille. Newsec osallistuu kauppaneuvotteluihin aktiivisesti ja raportoi myynnin etenemisestä viikoittain.

Kiinteistöille huippuhinta unohtamatta yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita
Newsecin ammattilaisten erinomaiset sijoittajakontaktit ja pitkä kokemus sale-and-lease-back -järjestelyistä takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen yritykselle kiinteistöjen myynnissä.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

 

Mikko Tenhola

+358 40 500 1310 mikko.tenhola@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Corporate Finance

Newsec toimii neuvonantajana oman ja vieraan pääoman hankinnassa sekä kiinteistörahoituksen uudelleenjärjestelyissä. Autamme asiakkaitamme vapauttamaan kiinteistöihin sitoutunutta pääomaa mm. myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyllä. Suunnittelemme ja toteutamme yritysten rakennejärjestelyt ja kiinteistörahastojen perustamiset. Skenaario- ja liiketoiminta-analyysien avulla arvioimme kiinteistöjen tuotto- ja arvonnousupotentiaalit sekä toimintaan mahdollisesti liittyvät riskit.

Neuvomme asiakkaitamme järjestelyiden kaikissa vaiheissa. Vahvan kansainvälinen verkostomme, kokemuksemme ja tietotaitomme avulla autamme asiakkaitamme toteuttamaan hankkeet onnistuneesti.

Kattavat rahoitusvaihtoehdot kiinteistökauppoihin
Newsecillä on laajat rahoittajakontaktit ja rahoitusjärjestelyjen osaaminen

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

 

Mikko Tenhola

+358 40 500 1310 mikko.tenhola@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Kiinteistösijoitusstrategiat

Olemassa oleva kiinteistösalkku on usein lopputulos usean vuoden investoinneista, jotka kukin on tehty investointiajankohdan suhteen parhailla silloin saatavilla olleilla tiedoilla. Aika ajoin on kuitenkin hyvä päivittää tai laatia uusi kiinteistösijoitus- ja/tai salkkustrategia ja tarkastella markkinatilannetta suhteessa omiin tavoitteisiin. Voimme auttaa optimaalisen, asiakkaan tuotto-riskisuhteen mukaisen salkkurakenteen kehittämisessä.

Ennen kuin uuden strategian toteuttamisesta päätetään, tarvitaan tätä varten luotettavat markkina-analyysit. Newsec on tässä parhaimmillaan - meiltä saat myös vankan asiantuntija-avun strategian toteuttamiseen, olipa sitten kyseessä kiinteistöjen myynnit, vuokraukset tai ostot.

Perustellut päätökset oikeilla riskitasoilla
Meillä on luotettava tieto kiinteistö- ja vuokramarkkinasta ja niiden kehitystrendeistä.

Ota yhteyttä
Ota minuun yhteyttä
Otan sinuun yhteyttä
x

Ota minuun yhteyttä

Juhani Reen

+358 50 1696 juhani.reen@newsec.fi

Otan sinuun yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Case studies